W tej edycji konkursu uczestniczyły obiekty, oddane do użytku w 2019 roku. Nagrodzona inwestycja  MPEC-Rzeszów to budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami w ramach zadania: „Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap I, II, III”. 

7 stycznia 2021 roku od prezesa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Leszka Kaczmarczyka prezes MPEC-Rzeszów Lesław Bącal odebrał statuetkę wraz z dyplomami dla inwestora, generalnego wykonawcy i jednostki projektowej. Dyplomy odebrali również główni projektanci: mgr inż. Barbara Gaik i mgr inż. Sławomir Karwat oraz kierownik budowy mgr inż. Juliusz Mikłasz. 

Wybudowana sieć ciepłownicza wykonana została w nowoczesnej technologii rur preizolowanych z systemem wykrywania wilgoci, który umożliwia nie tylko wykrywanie przecieków, ale również zlokalizowanie ich z dokładnością do 1 metra. Trasa sieci przebiega pod kilkoma ulicami, także pod drogą krajową nr 97 (al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego) oraz torami kolejowymi dojazdowymi do Elektrociepłowni Rzeszów i linii nr 91 Kraków Główny–Medyka. Przejście wykonano metodą bezwykopową, przy czym pod al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i pod torami innowacyjną metodą z wykorzystaniem technologii mikrotunelingu, bez naruszania nasypów kolejowych, skarp i dna rowu. Mikrotuneling to całkowicie zautomatyzowany proces drążenia tunelu za pomocą tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur osłonowych. Sterowanie przeciskiem odbywa się poprzez specjalną głowicę przegubową, której położenie zmieniane jest za pomocą hydraulicznych siłowników sterujących. Proces przeciskania rur jest mierzony przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia dużą dokładność wykonania rurociągu. Wiązka promieni lasera umieszczonego w tylnej części wykopu początkowego odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarczę celowniczą, stąd przesyłane są do stanowiska sterowniczego niezbędne informacje o położeniu osi głowicy wiercącej, gdzie są przetwarzane i protokołowane. Sterowanie całym procesem mikrotunelowania odbywa się za pomocą komputera. 

Tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2019 dla budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Załęskiej i al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego jest docenieniem działań MPEC-Rzeszów ukierunkowanych na rozwój regionu, szczególną dbałość o ochronę środowiska oraz nowatorską technologię wykonania i eksploatacji.