255

km

sieci dysponuje łącznie MPEC Rzeszów

– MPEC Rzeszów to firma, która mało mówi, a dużo robi – podkreśla prezes Lesław Bącal. Te słowa wpisują się w filozofię spółki od wielu lat dbającej o cieplne bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Rzeszowa.

Olbrzymie inwestycje 

Obecnie MPEC Rzeszów dysponuje łącznie ponad 255 km sieci. W latach 2013–2020 spółka na budowę i modernizację infrastruktury cieplnej przeznaczyła 214 mln zł, w tym środki pozyskane z UE. Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych wynosi 150,3 mln zł! W ostatnich latach m.in. wybudowano 90 km sieci ciepłowniczej, podłączono do miejskiego systemu ciepła 283 budynki czy zainstalowano 623 nowe indywidualne węzły.  

Inwestycje MPEC Rzeszów stały się synonimem walki o czystsze powietrze. Za sprawą miejskiego ciepła są likwidowane kotłownie i piece węglowe, zmniejszą się emisja pyłów m.in. PM2,5 i PM10, następuje poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie smogu. W misję spółki wpisany jest jeszcze jeden ważny aspekt – edukacja. Firma od lat prowadzi w rzeszowskich podstawówkach „Lekcje Ciepła”, które poprzez zabawę, za pomocą doświadczeń i eksperymentów, rozwijają świadomość ekologiczną wśród dzieci i uczą odpowiedzialnego korzystania z energii. W zajęciach udział wzięło już ponad 30 szkół. MPEC edukuje także osoby dorosłe na temat likwidowania „kopciuchów”. Eksperci objaśniają mieszkańcom możliwości wymiany źródeł ciepła.

Jak w smart city

Proekologiczne działania oraz rozwój technologiczny pozwalają spółce wpisywać się w koncepcję miasta inteligentnego (smart city). Mowa tutaj o stawiających na niezawodność i bezpieczeństwo dostaw ciepła rozwiązaniach, m.in. stałym monitorowaniu parametrów systemu ciepłowniczego, działającej już od 25 lat telemetrii, stosowaniu rurociągów ciepłowniczych z instalacją alarmową pozwalającą na wczesne wykrywanie i precyzyjną lokalizację miejsca awarii, zdalnym odczycie ciepła.

Funkcjonujący w mieście innowacyjny system według tzw. układu pierścieniowego sieci (dwustronnego zasilania osiedli) gwarantuje mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła nawet w przypadku awarii danego odcinka sieci.

MPEC nie wciska hamulca

– Jaką bylibyśmy firmą, mówiąc jedynie o sukcesach, a nie planując przyszłości – uśmiecha się Lesław Bącal. – Nie oglądamy się za siebie, idziemy na przód, szczególnie że czeka nas w przyszłości sporo pracy.

W MPEC-u główny cel na najbliższe lata to dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczych – nowe przyłącza i węzły cieplne m. in. w kierunku Pobitna, Zwięczycy, Przybyszówki czy Słociny, wymiana wyeksploatowanych nieefektywnych odcinków sieci, instalowanie modułów węzłowych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w budynkach, w których są likwidowane piecyki gazowe.