Telemetria wspomaga pracę systemu ciepłowniczego i umożliwia jego kontrolę. System m.in. pozwala na zarządzanie pracą infrastruktury ciepłowniczej poprzez całodobową kontrolę parametrów działania obiektów. Równocześnie podnosi jakość dostarczanego do odbiorców ciepła oraz umożliwia szybkie wykrywanie i minimalizowanie skutków awarii sieci czy węzłów. W systemie funkcjonują 2 elektrociepłownie, 35 węzłów ciepła, 16 komór ciepłowniczych i 3 centra dyspozytorskie.

Stosowanie zintegrowanego odczytu liczników ciepła IMR-AIUT zapewnia dużą oszczędność czasu, a przy tym redukcję kosztów ręcznego odczytu ciepłomierzy. Do zintegrowanego odczytu jest dziś włączonych aż 3030 na 3044 ciepłomierzy!

GIS – system zarządzania zasobami przestrzennymi wraz z aplikacją GeoGrid umożliwia pełną ewidencję sieci ciepłowniczej oraz szybkie i łatwe dotarcie do informacji w przestrzennej bazie danych. To ważne np. podczas budowy nowych sieci czy wyszukiwania uszkodzonych węzłów.

GeoGrid to z kolei natychmiastowe reagowanie w przypadku awarii czy usprawnienie obsługi klienta dzięki dostępowi do informacji o infrastrukturze sieciowej w terenie przy wykorzystaniu np. komputera, laptopa czy smartfona. Umożliwia m.in. szybkie wyszukiwanie obiektów podłączonych do sieci po samym adresie.

Monitoring sieci preizolowanych RATMON pomaga w lokalizacji awarii w sieciach ciepłowniczych: detektory nadzorują sieć i zdalnie przesyłają dane pomiarowe do systemu RATMON, gdzie się odbywa ich szczegółowa wizualizacja i analiza wyników. To usprawnia usuwanie awarii oraz umożliwia uzyskanie dostępu do wydruku raportów.

W MPEC Rzeszów trwają przygotowania do wprowadzenia monitoringu i zdalnego sterowania węzłami cieplnym oraz wdrożenia telemechaniki armatury odcinającej zamontowanej w komorach cieplnych. Pierwsze przedsięwzięcie umożliwi monitoring wszystkich parametrów węzłowych i zdalne sterowanie urządzeniami węzłowymi. Druga opcja dotyczy stosowania ogniw fotowoltaicznych. Rozwiązaniem zostało objętych siedem budynków należących do MPEC Rzeszów, co pozwoliło na dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 72 kWe.

Wszystkie działania z zakresu „smart city” poprawiają funkcjonowanie firmy, pracę personelu, wydajność systemu oraz co najważniejsze – jakość dostarczanych usług dla mieszkańców.