Wywiady i komentarze

Każda branża to przede wszystkim ludzie. Poznaj spojrzenie na sprawy bieżące osób związanych z branżą energetyczną.

Bogusław Regulski

O wielkiej zmianie w ciepłownictwie systemowym poprzez redukcję emisji CO2, wzrost wykorzystania energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej, mówi Bogusław Regulski - prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

prof. Tadeusz Zielonka

Wypowiedź krajowego internisty i pulmunologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiamy na temat koniecznych zmian w walce o czyste powietrze. Od wprowadzania proekologicznej wiedzy i zachowań w przedszkolach i szkołach, po proekologiczne działania w przemyśle, biznesie i mediach, aż po decyzje decydentów na poziomie samorządowym.

Mirosław Romanowicz

"Gramy dla siebie, aby wygrać dla przyszłości", czyli o realizowanych od kilku lat programach modernizacji sieci ciepłowniczych przez Grupę Kapitałową ECO. Łącznie zrealizowanych zostanie 56 zadań, uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisanych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.

dr inż. Adolf Mirowski

O konieczności podjęcia działań zmierzających do powstrzymania zmian klimatycznych rozmawiamy z Adolfem Mirowski, autorem nowatorskiego systemu oceny i certyfikacji budynków oraz systemów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Michał Stefanowicz

Energia z odpadów stanowi około 9-10 proc. ciepła systemowego powstającego w ciągu roku w Białymstoku. O dobrych stronach tego rozwiązania rozmawiamy z Michałem Stefanowiczem.