Walka o czyste powietrze poprzez ograniczenie emisji – brzmi znajomo?

Oczywiście, już od niemal trzydziestu lat wykorzystujemy każdą możliwą okazję do kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej, bo to nasze stałe pole walki o ekologiczny zrównoważony rozwój. W Opolu, mieście „rodzinnym” Grupy Kapitałowej ECO, byliśmy pionierami walki o czyste powietrze.

Na samym początku likwidowaliśmy lokalne kotłownie węglowe, modernizowaliśmy gazowe, później rozwijaliśmy formułę ESCO, serwowaliśmy mieszkańcom ogrzewanych przez nas miast „Kawkę”, czyli program likwidacji pieców dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu.

W ostatnich latach realizujemy wspólnie z miastem Opole program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola”, który również promuje mieszkańców rezygnujących z nieekologicznych źródeł ogrzewania. Tylko w samym Opolu na skutek podjętych działań niska emisja zmniejszyła się o 1 136 ton pyłu w skali roku.

A co dzieje się w samym ECO?

Strategia symbiozy działań inwestycyjno-remontowych z innowacjami ekologicznymi wyznacza kierunki wszelkich działań inwestycyjnych w GK ECO. Pomagamy mieszkańcom w zakresie eliminacji niskiej emisji, ale walkę o czyste powietrze zaczęliśmy od siebie i ani na chwilę nie składamy broni.

Od kilku lat realizujemy programy modernizacji sieci ciepłowniczych. To łącznie 56 zadań, które zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł, a efektem realizacji tych inwestycji będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla niemal o 4 tys. ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 18 tys. ton węgla.

Obecnie jednym z naszych inwestycyjnych priorytetów jest zabudowa instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w ramach wypełnienia wymagań konkluzji BAT. Koszt inwestycji jest duży, sięga 30 mln zł, ale zakładany efekt ekologiczny doprawdy imponujący: emisja NOX zostanie zredukowana z 400 na 170 mg/Nm3 , siarki z 1300 na 160 mg/Nm3 , a pyłów z 100 do 25 mg/Nm3 .

Efektem realizacji […] inwestycji będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a CO2 niemal o 4 tys. ton.

Czy modernizacje wystarczą, aby mówić o pełnej ochronie powietrza?

Wiemy, że nie. Modernizacje to zadania konieczne do wykonania, jednak strategia rozwoju GK ECO sięga znacznie dalej, a jej realizacja będzie inwestycyjnym antidotum na bolączki związane z ochroną powietrza.

Pierwszy ze strategicznych filarów inwestycyjnych to gazowe układy wysokosprawnej kogeneracji. Ich powstawanie pozwala na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w zakresie od około 30 proc. w okresie zimowym i aż do 100 proc. w okresie letnim. Najnowsze jednostki kogeneracyjne powstały w Malborku i Tarnobrzegu. Moc elektryczna źródła w Tarnobrzegu wynosi 5,35 MW, a moc cieplna źródła – 4,8 MW. W Malborku to odpowiednio 4,0 MW mocy elektrycznej i 3,6 MW mocy cieplnej. Zakładane sprawności elektryczne jednostek wytwórczych powinny przekroczyć 42,5 proc., a sprawność całkowita układów będzie bliska 90 proc.. Wkrótce powstaną też nowoczesne jednostki wytwórcze oparte na wysokosprawnych agregatach gazowych o łącznej mocy: w Jeleniej Górze – 7,5 MW (ciepło) oraz 8,0 MW (energia elektryczna); w Nowej Soli, Żarach i Żaganiu – 1,9 MW (ciepło) oraz 2,0 MW (energia elektryczna) każda. Kolejnym z zaplanowanych działań jest budowa nowego gazowego układu wysokosprawnej kogeneracji również w Opolu o mocy elektrycznej 8 MW. Wszystkie te inwestycje uzyskały wsparcie finansowe NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Drugi strategiczny kierunek to fotowoltaika. Aktualnie w GK ECO powstają trzy instalacje o mocy około 24 kW każda. Zlokalizowane są na terenie nieruchomości przynależnych do naszych źródeł ciepła w danych lokalizacjach. W Strzelcach Opolskich i Kluczborku instalacje mają pokryć zapotrzebowanie własne zakładów na energię elektryczną w okresie letnim. Kolejna instalacja powstaje w Opolu. Instalacje te zostały zaprojektowane, są budowane i będą serwisowane przez specjalistów z GK ECO. To nasza kolejna kuźnia wiedzy i doświadczenia, które w przyszłości chcemy zaoferować naszym klientom w ramach świadczenia kompleksowych usług energetycznych.

Inwestycja w wiedzę i doświadczenie to działanie szczytne, ale czy opłacalne?

Oczywiście, to najlepsza inwestycja ze wszystkich, o których mowa powyżej. I przynosząca największe zyski, choć nie można na nie patrzeć wyłącznie przez pryzmat przepływów finansowych. Inwestujemy w ludzi, bo to nasz kapitał do dalszego rozwoju zarówno w zakresie fotowoltaiki, jak też układów kogeneracyjnych. Inwestujemy, bo dysponowanie własną ekipą projektową czy serwisową będzie gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.