Wywiady i komentarze

Każda branża to przede wszystkim ludzie. Poznaj spojrzenie na sprawy bieżące osób związanych z branżą energetyczną.

Jacek Szymczak

Realizacja rozporządzeń z pakietu Fit for 55 ma przyspieszyć transformację w kierunku wytwarzania energii i ciepła z OZE i innych zeroemisyjnych paliw, a także poprawić efektywność energetyczną gospodarki.

Jacek Szymczak: IGCP o PEP 2040

Podstawowe procesy związane z osiągnięciem celów wyznaczonych przez PEP 2040 dotyczyć będą w ciepłownictwie podniesienia efektywności energetycznej poprzez poprawę sprawności procesów transformacji energii w źródłach ciepła

Bogusław Regulski

„Fala renowacji” to dla sektora ciepłowniczego działanie w dobrym kierunku. W perspektywie długoterminowej, wszyscy na tym zyskamy