Jakie są główne kierunki transformacji energetycznej sektora ciepłowniczego?

Przede wszystkim, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, wszyscy powinniśmy współpracować na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia, efektywnie korzystać z zasobów i nie marnować ich, a wręcz odzyskiwać i wykorzystywać ponownie, np. w procesie produkcji energii i ciepła dla mieszkańców. 

W naszym przypadku istotne jest połączenie, z jednej strony, efektywnej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w ciepło z redukcją tzw. śladu węglowego, a z drugiej, poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii. 

840

km

Tyle długości ma łódzka sieć ciepłownicza. Jest jedną z największych w Polsce.

Wyzwania stawiane przed branżą energetyczną postrzegamy jako szansę na transformację ekologiczną, której efektem będzie realne ograniczenie naszego wpływu na środowisko.

Veolia aspiruje do roli globalnego lidera transformacji ekologicznej. Spółka zadeklarowała, że do 2030 roku całkowicie odejdzie od węgla, a zeroemisyjność osiągnie do 2050 roku. W jaki sposób Veolia Energia Łódź włączyła się w realizację tej strategii? 

Veolia, jako producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi, od wielu lat prowadzi działania optymalizujące firmę w obszarze technologicznym i organizacyjnym. W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych firma podejmuje działania mające na celu transformację ekologiczną, której jednym z kluczowych elementów jest dekarbonizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego do 2030 roku. Traktujemy to jako etap do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.  

Mając na uwadze wyzwania wynikające z unijnego pakietu regulacji klimatycznych Fit for 55 (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55 proc. do 2030 roku względem poziomu z 1990 roku) oraz w nawiązaniu do wyzwań środowiskowych miasta ogłoszonych w „Ekopakcie dla Łodzi”, Veolia rozważa różne warianty produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej dla miasta, dzięki którym będzie możliwe całkowite odejście od spalania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach oraz osiąganie znacznych ograniczeń emisji dwutlenku węgla.

W ramach naszej strategii w 2011 roku w elektrociepłowni EC4 uruchomiona została instalacja wykorzystująca biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji energii. Następnym krokiem jest dywersyfikacja paliwowa realizowana w ramach projektu „Nowa Energia dla Łodzi”. Obejmuje ona zastąpienie w przyszłości węgla przede wszystkim gazem jako paliwem przejściowym, ponadto pre-RDF-em, ale również biomasą i biomasą tzw. toryfikowaną. 

Wyzwania stawiane przed branżą energetyczną postrzegamy jako szansę na transformację ekologiczną, której efektem będzie realne ograniczenie naszego wpływu na środowisko. 

Dwoma kluczowymi inwestycjami naszej transformacji do 2030 roku będą w elektrociepłowni EC4: wysokosprawny, kogeneracyjny blok gazowy oraz Zakład Odzysku Energii (ZOE). ZOE umożliwi odzysk energii elektrycznej i ciepła z pre-RDF-u, tj. z kalorycznej frakcji resztkowej, powstałej w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, której nie można składować.  

Wszystkie projekty, dzięki którym w procesie produkcji energii ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwolą uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe dekarbonizacji, w tym ograniczyć do 2030 roku emisję dwutlenku węgla o ok. 65 proc.

Łódzka sieć ciepłownicza jest jedną z najdłuższych w Polsce. W jakim jest stanie? Jakie inwestycje modernizacyjne są planowane w najbliższym czasie?

Łódzki system ciepłowniczy to dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 oraz ponad 840 km sieci ciepłowniczych. Do tego Veolia w Łodzi obsługuje ponad 10 000 węzłów ciepłowniczych. 

Łódzka sieć jest jedną z największych w Polsce, więc efektywne zarządzanie nią codziennie stanowi wyzwanie dla naszych specjalistów. 

Modernizację sieci prowadzimy systematycznie od wielu lat. Szczególnie ważny jest ostatni kilkuletni projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w którym do 2023 roku wymienimy ok. 10 proc. całości naszej przesyłowej infrastruktury ciepłowniczej. 

Łódzka sieć jest coraz bardziej inteligentna. To oczywiście skrót myślowy – chodzi o to, że jest wyposażona w coraz więcej nowoczesnych urządzeń pomiarowych, np. wykorzystujących technologię Internetu Rzeczy, aby w czasie rzeczywistym analizować dane pod kątem poprawy efektywności energetycznej budynków, które zaopatrujemy w ciepło systemowe. 

Veolia chwali się przeszło 115-letnią historią łódzkiej energetyki. Pani, łodzianka, często podkreśla dumę ze zmian, które się dokonują w Łodzi. Jaki jest wkład Veolii w rewitalizację miasta? Jakie projekty realizujecie wspólnie z instytucjami i placówkami miejskimi?

Łódź jest dla mnie miastem niezwykłych możliwości rozwoju, wielu ciekawych wyzwań, m.in. tych infrastrukturalnych. To miasto o niezwykłym potencjale, który wciąż jest do zagospodarowania. 

Od strony biznesu, jakim się zajmujemy, zwróciłabym uwagę na kompleksową kontynuację procesu rewitalizacji miasta ze szczególnym naciskiem na walkę o czyste powietrze, m.in. poprzez likwidację lokalnych pieców na rzecz ciepła systemowego. 

Mieszkańcy są szczególnie narażeni na niebezpieczne dla zdrowia zjawisko tzw. niskiej emisji. Jednym z rozwiązań, które mogą znacznie je ograniczyć oraz stopniowo poprawiać jakość życia mieszkańców, jest podłączanie do sieci ciepłowniczej nie tylko nowych, ale też istniejących budynków i obiektów. Proces ten jest realizowany przez Veolię we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, m.in. w ramach projektu rewitalizacji łódzkich kamienic. 

W Veolii około 40 proc. stanowisk menedżerskich należy do kobiet.

Veolia opracowuje koncepcję zasilania poszczególnych rewitalizowanych obszarów, projektuje i buduje sieci ciepłownicze. Tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, umożliwia zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym, eliminując nieefektywne środowiskowo lokalne źródła ciepła. Im bardziej rozbudowana jest sieć ciepłownicza, tym skuteczniej można zadbać o czystsze powietrze w mieście.

Współpraca z miastem w projekcie rewitalizacji to płaszczyzna związana ściśle z naszym biznesem, ale mamy jeszcze wiele innych wspólnych projektów, które dotyczą np. edukacji środowiskowej.

Całe Pani zawodowe życie jest związane z łódzką energetyką.  Przeszła Pani w firmie wszystkie szczeble kariery zawodowej, do stanowiska prezesa Veolii Energii Łódź. W innych spółkach Grupy prezesami są również kobiety. Czy ciężko kierować firmą w energetyce, która postrzegana jest jako męska branża? Czy kiedykolwiek natrafiła Pani w swojej karierze na jakieś bariery z powodu bycia kobietą?

W spółkach w Łodzi, Poznaniu i Veolii term, która prowadzi biznes w ponad 60 miastach w Polsce, prezesami są kobiety. To oznacza wprost, że nasze kompetencje są wysoko cenione. Należy podkreślić, że w Veolii około 40 proc. stanowisk menedżerskich należy do kobiet. Ostatnio Program Mentoringowy Liderek Veolii „Energia Kobiet”, który rozpoczęliśmy w 2021 roku, został nagrodzony w konkursie „Super M” dla najlepszych programów mentoringowych w Polsce.  

Zarządzanie firmą, która jest kluczowa w infrastrukturze miasta, to zawsze wielkie wyzwanie, niezależnie czy prezesem jest mężczyzna, czy kobieta. W Veolii bardzo się wspieramy i współpracujemy ze sobą, służąc doświadczeniem i wiedzą. Mam wspaniały, różnorodny pod względem wieku i płci, zespół, co pozwala skuteczniej zarządzać firmą. Zawsze mogę liczyć na moich kolegów inżynierów, którzy instalacje i urządzenia w elektrociepłowniach i na sieci ciepłowniczej znają od tzw. podszewki. Razem stanowimy o efektywności produkcji i dostaw ciepła, a naszą siłą jest zespołowość.