Miniony rok był okresem intensywnych działań. Zakończone zostały dwa duże projekty, realizowane – dzięki wsparciu funduszy europejskich – przez spółkę OPEC–SYSTEM. Pierwszy to „Efektywna  dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, wartości ponad 24 mln zł, z czego ok. 72 proc. stanowiły środki z Funduszu Spójności. W ramach tego projektu zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Drugi projekt to „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, wartości prawie 51 mln zł, z czego ponad 65 proc. stanowi unijne dofinansowanie. Wybudowano 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. W 2020 roku: do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono sześć budynków mieszkalnych, jeden obiekt przemysłowy oraz przedszkole miejskie; w pięciu obiektach rozbudowano węzły cieplne, aby odbiorcy mogli korzystać z centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej. Łącznie dzięki tym inwestycjom zamówiona moc cieplna obiektów korzystających z ciepła systemowego w Grudziądzu wzrosła o 1063 kW.

W marcu 2020 roku spółka OPEC–INEKO oraz zakład papierniczy Schumacher Packaging uruchomiły biogazową ciepłownię, która pracuje na biogazie wytworzonym w wyniku beztlenowej fermentacji ścieków z oczyszczalni Schumachera. Miesięcznie produkuje ok. 2000 GJ  ciepła, zużywając 85 000 Nm3 biogazu, co odpowiada energii spalenia ok. 100 ton węgla.

W OPEC–INEKO od 2019 roku trwa budowa instalacji oczyszczania spalin. Zakończenie tej wartej 57 mln zł inwestycji planowane jest na drugą połowę 2022 roku, ale już dziś pracuje ona w połowie zakładanej wydajności. Docelowo instalacja ograniczy emisję pyłu o 94 proc., dwutlenku siarki o 48 proc., a tlenku azotu o 25 proc.