Tag: oze

Prawo dla ciepłownictwa pilnie do zmiany

Ciepłownictwo systemowe stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z transformacją niezbędną do sprostania unijnym celom klimatycznym. Głęboka modernizacja branży to także warunek konieczny do stabilizacji rosnących cen ciepła. W imieniu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zmiany legislacyjne, które szybko poprawią sytuację przedsiębiorstw omawia prezes IGCP, Jacek Szymczak.

Polska fotowoltaika nadal się prężnie rozwija

Pod względem mocy zainstalowanej PV na jednego mieszkańca nasz kraj zajmuje czwarte miejsce na świecie. W 2023 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła o 4,6 GW, osiągając łącznie na koniec pierwszego kwartału br. 17,73 GW. Największy przyrost mocy PV nastąpił w farmach powyżej 1 MW, wyhamował natomiast wzrost w segmencie mikroinstalacji. Dla dalszego rozwoju sektora konieczne jest jednak połączenie instalacji PV z magazynami energii elektrycznej i magazynami ciepła.

Kotły elektrodowe szansą na zazielenianie ciepłownictwa

Ciepłownicze cele dekarbonizacyjnej polityki klimatycznej UE można zrealizować w procesach konwersji na ciepło zielone nadwyżek energii elektrycznej z OZE. Do wykorzystania nadwyżek występujących w chwilowych okresach idealnym rozwiązaniem są kotły elektrodowe*.

Veolia i Miasto Łódź wspólnie dla mieszkańców

Przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków powstanie specjalna instalacja, dzięki której energia, i tak wytwarzana w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, będzie wykorzystana do ogrzewania łódzkich mieszkań. To rozwiązanie lepsze i dla środowiska, i dla kieszeni łodzian.

Spółki GK ECO – firmy przyjazne klientom

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA po raz osiemnasty została uhonorowana godłem Firma Przyjazna Klientowi. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się również spółki Grupy Kapitałowej ECO z Jeleniej Góry, Kutna, Malborka i Tarnobrzega.

Czy to koniec pieców na gaz?

W Polsce najczęściej ogrzewamy budynki węglem i gazem. Tymczasem w grudniu ub.r. Komisja Europejska zatwierdziła tzw. dyrektywę budynkową, która zakazuje używania paliw kopalnych. Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od następnego roku.