Tag: oze

Spółki GK ECO – firmy przyjazne klientom

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA po raz osiemnasty została uhonorowana godłem Firma Przyjazna Klientowi. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się również spółki Grupy Kapitałowej ECO z Jeleniej Góry, Kutna, Malborka i Tarnobrzega.

Czy to koniec pieców na gaz?

W Polsce najczęściej ogrzewamy budynki węglem i gazem. Tymczasem w grudniu ub.r. Komisja Europejska zatwierdziła tzw. dyrektywę budynkową, która zakazuje używania paliw kopalnych. Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od następnego roku.

Oszczędniej i efektywniej dzięki digitalizacji

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na digitalizację infrastruktury ciepłowniczej. Dzięki temu wykrywanie awarii w puławskiej sieci ciepłowniczej będzie dużo szybsze.

 LPEC podsumowuje rok 2023

Miniony rok był przełomowy dla funkcjonowania i organizacji rynku ciepła systemowego w Lublinie. Zakończono kluczowe projekty inwestycyjne oraz wytyczono kierunki rozwoju na przyszłość.

Ciepłownia przyszłości w Lidzbarku Warmińskim

90 proc. energii w systemie ciepłowniczym na lidzbarskim osiedlu Astronomów będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Zapewni to oddana do użytku na przełomie 2023/2024 roku Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego.

W Opolu powstanie Klaster Energii

List intencyjny w sprawie utworzenia Opolskiego Klastra Energii podpisali przedstawiciele władz miasta Opole oraz opolskich spółek: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Zakład Komunalny, Wodociągi i Kanalizacja, Park Naukowo-Technologiczny oraz Miejski Zakład Komunikacyjny.