Tag: ciepłownictwo

Zielony wodór: szansa na zeroemisyjną gospodarkę

Postawiony przez Unię Europejską cel osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku oznacza, że musimy zmienić sposób pozyskiwania energii. Ważną rolę w tym procesie mają odegrać zielone gazy, czyli biometan oraz produkowany z wykorzystaniem OZE wodór.

Projekt budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie

Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Kutnie to odpowiedź na rygorystyczne regulacje unijne dotyczące standardów emisyjnych, rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla oraz zwiększonego wykorzystania w ciepłownictwie OZE.

Wieloletnia umowa na dostawy ciepła

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. w maju br. podpisały umowę, która zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Lublina na najbliższe 15 lat.

Mural jak dobra pogoda

Koszaliński twórca murali Cukin od 2020 roku malował mury Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego. Ostatnim dziełem jest największy do tej pory mural sfinansowany przez Miejską Energetykę Cieplną w Koszalinie.

Odpowiedzialny biznes w pandemii

Nie ma branży, której nie dotknęłyby pandemiczne obostrzenia. Ciepłownictwo nie jest tu wyjątkiem. Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie przetrwała najgorszy okres, nie zapominając o tych, którzy w tym czasie szczególnie potrzebowali pomocy – służbie zdrowia i hospicjum.

Lekcje Ciepła. Ekologia jest ciekawa!

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie mimo pandemii prowadzi w koszalińskich przedszkolach i szkołach Lekcje Ciepła. Wykorzystywane są przy tym materiały edukacyjne opracowane w ramach programu promocji ciepła systemowego.

Odpylanie, gaz i nowe technologie

Dwa lata trwała w obu ciepłowniach Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie budowa nowoczesnego systemu odpylania workowego z odsiarczaniem. Spaliny z kotłów zasilanych węglem oczyszczane są teraz prawie całkowicie: skuteczność systemu przekracza 99 proc. To dopiero początek technologicznej rewolucji w MEC.