Tag: opec system

Konsolidacja w OPEC Grudziądz

Rada Miejska w Grudziądzu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstwa OPEC Grudziądz Sp. z o.o. poprzez połączenie z dwoma spółkami zależnymi.

Grupa OPEC Grudziądz podsumowała inwestycje

W trudnym roku 2020 spółkom Grupy OPEC udało się zrealizować plany inwestycyjne, a także opracować i przyjąć strategię na lata 2020­­–2025, która m.in. zakłada osiągnięcie poziomu 50 proc. produkcji ciepła z OZE.