Tag: grupa veolia

Nowy profil studiów na Politechnice Śląskiej

Połączenie wiedzy o światowych trendach w poszukiwaniu nowych technologii energetycznych z optymalizacją wykorzystania surowców naturalnych jest bardzo na czasie. Politechnika Śląska wraz z partnerem strategicznym – Grupą Veolia, uruchomiła nowy profil studiów MBA – Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

Veolia term dołączyła do PSME

Rozwiązania z obszaru magazynowania energii są wykorzystywane w projektach realizowanych przez Grupę Veolia. Jednym z kluczowych elementów Ciepłowni Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim są magazyny energii.