Uruchomienie kotłowni przyniesie wiele korzyści mieszkańcom. Mniejszy udział węgla w lokalnym miksie energetycznym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. W 2024 roku planowane są kolejne inwestycje w Świeciu.  

Strategia Veolii w Polsce zakłada pełną dekarbonizację ich ciepłowni do 2030 roku. Efektem wdrożenia tej strategii będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w ponad 60 miastach, gdzie spółki z grupy Veolia term prowadzą działalność.  

– Odpowiedzią Grupy Veolia w Polsce na wyzwania klimatyczne jest konsekwentna dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, która obejmuje modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. Projekty te realizujemy we współpracy z samorządami, gdyż lokalna synergia pozwala w optymalny sposób podnosić efektywność energetyczną sieci ciepłowniczej. Udana współpraca przynosi wszystkim partnerom korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Kluczem do sukcesu jest podejmowanie w ramach transformacji energetycznej takich działań, które gwarantują bezpieczeństwo dostaw ciepła. Dlatego wspólnie z partnerami samorządowymi każdorazowo poszukujemy indywidualnie dobranych rozwiązań, co znajduje odzwierciedlenie w wyborze technologii oraz paliwa, które w danej lokalizacji zastąpią węgiel. Po raz kolejny możemy pochwalić się udanym wdrożeniem, tym razem z jego efektów skorzystają mieszkańcy Świecia – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolia term.

Od 2019 roku Veolia Północ realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółka buduje miks paliwowy oparty na gazie, biomasie i OZE. Jego elementem jest budowa kotłowni gazowej w Świeciu, wyposażonej w trzy kotły gazowe Bosch UT-M 24, każdy o mocy 2,8 MW.  

Zakończony etap inwestycji przyniesie korzyści mieszkańcom. Wiąże się ze zmniejszeniem zużycia węgla, a w konsekwencji także emisji dwutlenku węgla i innych związków. Dlatego ta decyzja przyniesie korzyści społeczności Świecia – mówi Janusz Panasiuk, prezes Veolia Północ, do której należy ciepłownia w Świeciu. – Odejście od węgla jest wskazane z wielu powodów i Veolia będzie konsekwentnie realizować strategię dekarbonizacji swoich zakładów. W przyszłym roku w Świeciu będziemy kontynuować ten proces – dodaje. 

Veolia Północ w 2024 rok planuje kolejne inwestycje w Świeciu. Obejmą one budowę systemu kogeneracji, czyli rozwiązania umożliwiającego jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej, a także budowę kotłowni biomasowej o mocy 3 MW. Instalacja kogeneracyjna w Świeciu oparta będzie na silniku o mocy elektrycznej 2 × 1,2 MW i 1,297 MW mocy cieplnej.  

Kogeneracja poprawia standardy ekonomiczne i ekologiczne, bowiem jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa niezbędnego do produkcji. Dodatkowo, gdy paliwo węglowe zastąpimy na przykład biomasą, to uzyskamy wielowymiarowy efekt. Mniejsza emisja dwutlenku węgla, połączona z wyższą wydajnością systemu ciepłowniczego, jest najlepszym antidotum na wyzwania, wobec których stają samorządy i firmy ciepłownicze. W Świeciu właśnie uczyniliśmy pierwszy krok, aby się z nimi zmierzyć, uruchamiając kotłownię gazową częściowo zastępującą węgiel. Kolejny – w postaci uruchomienia systemu kogeneracji, zamierzamy zrobić w przyszłym roku – komentuje Janusz Panasiuk. 

Niezmiennym celem działań samorządu w Świeciu jest zagwarantowanie naszym mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. W niespokojnych obecnie czasach jest to priorytetowe wyzwanie. Otwarcie przez Veolię nowej instalacji przybliża nas do realizacji naszych zamierzeń. Co więcej, nowa kotłownia niesie z sobą także wiele korzyści środowiskowych, wpływając tym samym pozytywnie na komfort życia mieszkańców Świecia mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.