Będą się tu kształcić menedżerowie, przyszli liderzy optymalnego zarządzania produkcją, logistyką i magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych. Poza kluczowymi zagadnieniami menedżerskimi, słuchacze nowego profilu MBA zapoznają się z problematyką dekarbonizacji, niskoemisyjnymi źródłami energii i ciepła czy wykorzystaniem wodoru.

– Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła z użyciem wodoru należą do najbardziej aktualnych i pilnych kwestii w gospodarce i w biznesie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Politechnika Śląska wraz z partnerem strategicznym – Grupą Veolia, przygotowała unikatowy program studiów Master of Business Administration o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Misją tych studiów jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, którzy będą mogli wpływać na postęp technologiczny i społeczny i będą gotowi stawić czoła wyzwaniom współczesności – mówi dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej, kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez Unię Europejską oraz presja klimatyczna wraz z postępem technologicznym wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Ograniczone zasoby naturalne powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie produkcją i logistyką energii, jej magazynowaniem oraz stroną popytową – stanowić będą w najbliższej przyszłości duże wyzwania dla menedżerów.

Partnerem strategicznym studiów Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna jest Grupa Veolia – międzynarodowa firma wdrażająca innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w tych trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz poprawy ich dostępności, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, co wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i związane z tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła są obecnie najbardziej pilnymi kwestiami w gospodarce, nauce i biznesie – podkreśla Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Grupa Veolia realizuje na świecie oraz w Polsce innowacyjne projekty inwestycyjne w zakresie dekarbonizacji oraz niskoemisyjnych źródeł energii i ciepła, w tym z odzyskiem ciepła z istniejących instalacji. Tą unikalną wiedzą i doświadczeniem będziemy dzielić się ze studentami MBA o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna na Politechnice Śląskiej.

– Projekty w zakresie transformacji energetycznej realizują w Veolii doświadczeni eksperci w zakresie ciepłownictwa, energetyki, gospodarki wodnej i odpadowej. Jakkolwiek produkcja i wykorzystanie wodoru w energetyce są wciąż kosztownymi projektami, to już analizujemy i włączamy do wytwarzania energii i ciepła zielone, zdekarbonizowane paliwa – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce. – Jednak oprócz „twardego” aspektu produkcyjnego, kluczowe jest także budowanie nowych kompetencji menedżerów innych branż, aby te projekty były dźwignią nie tylko energetyki, ale całej gospodarki. Tę wiedzę będziemy przekazywać studentom w ramach specjalistycznej ścieżki studiów MBA.

***

Trwa rekrutacja na nowe studia MBA na Politechnice Śląskiej. Zajęcia rozpoczną się 25 marca br. Zajęcia będą odbywać się hybrydowo w trybie weekendowym: stacjonarnie w kampusie Politechniki Śląskiej oraz częściowo online. Uczestnicy wezmą m.in. udział w sesji wyjazdowej do Nyenrode Business Universiteit – uczelni partnerskiej studiów. Kursy będą prowadzone w języku polskim, a wybrane przedmioty w języku angielskim z opcją tłumaczeń symultanicznych. Studia potrwają 2 lata, w ramach 4 semestrów odbędą się 32 kursy w ciągu 700 godzin dydaktycznych, co daje 58 punktów ECTS.