Misją Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME) jest wsparcie procesu transformacji polskiej energetyki. Niezbędnym elementem budowy nowoczesnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego są magazyny energii. Prezes Veolia term Magdalena Bezulska będzie zasiadać w Radzie Programowej PSME. 

– Veolia term realizuje ambitne wyzwania dekarbonizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ciepłowniach. Do włączenia do miksu energetycznego spółki odnawialnych źródeł energii, konieczne będzie stosowanie magazynów energii – kluczowego elementu domykania i optymalizacji systemów ciepłowniczych. Dlatego dołączamy do PSME i chcemy aktywnie uczestniczyć w jego pracach – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term i członkini Rady Programowej PSME.

– Veolia term to pierwszy członek PSME z obszaru energetyki cieplnej. To segment zwykle rzadko wymieniany w kontekście bezemisyjnej rewolucji energetycznej, a tymczasem, obok elektryczności, jest to jej drugi, niezwykle istotny filar. Unikalne kompetencje naszego nowego partnera w sferze zrównoważonego rozwoju, opartego m.in. na ograniczaniu szkodliwego wpływu ciepłownictwa na środowisko oraz magazynowaniu energii cieplnej poszerzy spektrum legislacyjnej aktywności naszego Stowarzyszenia – powiedziała Barbara Adamska, prezes zarządu PSME.  

W 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim, na terenie należącym do Veolia Północ – spółki Grupy Veolia term, zostanie oddana do użytku innowacyjna Ciepłownia Przyszłości, wykorzystująca wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła. Nowa ciepłownia, zwana Demonstratorem Technologii, będzie ogrzewała i dostarczała ciepłą wodę użytkową do większości budynków na jednym z lidzbarskich osiedli mieszkaniowych. 

System ciepłowniczy będzie zasilany energią pochodzącą w ponad 90 proc. ze źródeł odnawialnych. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym.

– Doświadczenia zdobyte w Lidzbarku Warmińskim wykorzystamy w innych zakładach – komentuje Magdalena Bezulska. – Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera transformacji ekologicznej w Polsce, którego funkcjonowanie jest oparte na połączeniu wymogów ekonomii, dyrektyw środowiskowych i norm społecznych, stanowiących nierozerwalną jedność.