Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, swoją decyzję uzasadniła zaangażowaniem LPEC S.A. w różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności, skierowaną do uczniów szkół podstawowych edukacją ekologiczną oraz promocją racjonalnego korzystania z energii.   

– Kapituła doceniła również strategię inwestycyjną LPEC S.A. ukierunkowaną na poprawę efektywności lubelskiego systemu ciepłowniczego. Takie podejście nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, lecz także ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionu – podkreślił prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk.

Nagrodę odebrał Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A., podczas Gali Sukcesu, która odbyła się 16 grudnia 2023 roku w Filharmonii Lubelskiej.

– Nasza firma od wielu lat aktywnie wspiera różnorodne wydarzenia i inicjatywy organizowane przez lokalne społeczności oraz placówki edukacyjne w Lublinie. Rozumiemy, że wiele z tych wydarzeń nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania lokalnych przedsiębiorstw. Nasze podejście opiera się na ogromnej odpowiedzialności, zarówno w doborze projektów, jak i partnerów, mając na uwadze pozytywny wpływ na społeczność i środowisko – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

W minionym roku LPEC S.A. było m.in.: partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 2023”, Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, a także współorganizatorem ekologicznych pikników z okazji Dnia Dziecka, odbywających się w wielu dzielnicach Lublina. Na wsparcie spółki mogły również liczyć projekty Politechniki Lubelskiej, Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego czy Lubelskiej Akademii WSEI, a także organizacje i akcje charytatywne, takie jak: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas Archidiecezji Lubelskiej czy Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Firma wspiera także lubelski sport, m.in. jako sponsor drużyny koszykarskiej MKS Start Lublin czy grup młodzieżowych w piłce ręcznej kobiet MKS Lublin. Pozostałe wydarzenia sportowe to: Bieg Solidarności, zawody pływackie UKS, międzynarodowe zawody teakwondo oraz sztafety biegowe.

„Lekcje Ciepła” to z kolei projekt edukacyjny spółki realizowany z powodzeniem we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Lublin. W ramach zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych dzieci uczą się rozsądnego korzystania z ciepła oraz troski o środowisko naturalne. Zasady racjonalnego korzystania z energii spółka propaguje również wśród dorosłych mieszkańców Lublina, aktywnie włączając się w kampanię informacyjną „Oszczędność w każdym stopniu”, która ma zachęcić mieszkańców Lublina do oszczędzania ciepła.  

Gala Sukcesu to coroczne wydarzenie, które łączy w sobie aspekty biznesowe, kulturalne i promocyjne. Podczas tej uroczystości są przyznawane nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” dla osób i instytucji, które wspierają ideę przedsiębiorczości. Wydarzenie skupia się na podkreślaniu osiągnięć studentów, doktorantów i młodych naukowców. Dodatkowo, są honorowane wybitne postacie i instytucje z dziedziny nauki i biznesu. Od 2021 roku gala odbywa się pod auspicjami rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Politechniki Lubelskiej: ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego i prof. dra hab. inż. Zbigniewa Patera.