W ub.r. dostawę ciepła uruchomiono w 65 nowych budynkach, o łącznej mocy zamówionej 23,5 MW i powierzchni ponad 270 tys. mkw. Jest to rekordowy wynik, nienotowany od co najmniej trzydziestu lat. Dodatkowo, dla kolejnych 117 obiektów wydano dokumenty określające warunki przyłączenia do sieci.

380

budynków

LPEC S.A. przyłączyła do sieci w latach 2017–2023

Wśród nowo przyłączonych obiektów dominują wielorodzinne budynki mieszkaniowe, stanowiąc prawie 83 proc. wszystkich nowych przyłączeń pod względem mocy cieplnej. Pozostałe przyłączenia obejmują budynki użyteczności publicznej oraz obiekty usługowe. Warto zaznaczyć, że inwestorzy decydujący się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej to nie tylko właściciele nowo budowanych obiektów, ale również ci, którzy zrezygnowali z indywidualnych źródeł ogrzewania. W sumie 18 budynków, korzystających dotychczas z kotłowni gazowych lub pieców na paliwo stałe, dołączyło do sieci ciepłowniczej.

Nowe przyłączenia obejmują budynki mieszkalne zlokalizowane w różnych częściach miasta, między innymi przy ulicach: Baśniowej, Chopina, Długiej, Długosza, Fieldorfa, Granicznej, Herberta, Jantarowej, Jasnej, Jemiołuszki, Jutrzenki, Koralowej, Królowej Jadwigi, Kryształowej, Kwarcowej, Lesława Pagi, Orlej, Północnej, Rogera, Różanej, Serdecznej, Sielankowej, Skalskiego, Spółdzielczości Pracy, Staszica, Szeligowskiego, Szpinalskiego, Środkowej, W. Granata, Wieniawskej, Wolińskiego, Wyścigowej oraz Zielone Wzgórze. Obiekty użyteczności publicznej to m.in. Dworzec Metropolitarny, dworzec kolejowy, sąd rejonowy, szpital a budynki usługowe – hotele, magazyny i biura. Najwięcej przyłączeń mierzonych zamówioną mocą cieplną zrealizowano w dzielnicach: Czechów Południowy, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków oraz Śródmieście.

Decyzja o wyborze ciepła systemowego przez inwestorów opiera się na kilku czynnikach, takich jak: wygoda, ekologia i ekonomia. Istotnym argumentem dla inwestorów jest również bardzo wysoka efektywność energetyczna ciepła z lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz jego parametry ekologiczne, które przekładają się na bardzo dobre wyniki audytów energetycznych budynków w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną.

– Rozwój systemu ciepłowniczego oraz poprawa dostępności do ciepła systemowego stanowią priorytetowe założenia strategiczne Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w kontekście założeń transformacji energetycznej w kraju – podkreśla Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski, od 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, jak również przemysłu, usług, obiektów komercyjnych i biurowych mają być pokrywane przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła.

Rozwój rynku ciepła systemowego w Lublinie jest możliwy dzięki zakończeniu największego w historii programu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków unijnych. Program ten obejmował trzy projekty rozbudowy i modernizacji lubelskiego systemu ciepłowniczego, co zaowocowało powstaniem 36 km nowych rurociągów ciepłowniczych oraz kompleksową modernizacją 23 km istniejących. Dodatkowo zlikwidowano 10 przestarzałych węzłów grupowych, a zbudowano 178 nowych węzłów indywidualnych. Wartość całego programu wyniosła 207 mln zł, z czego prawie 74 mln pochodziło ze środków unijnych. Okres realizacji wszystkich projektów obejmował lata 2017–2023.

W latach 2017–2023 LPEC S.A. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 380 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 125 MW, co stanowi prawie 20 proc. całego rynku ciepła systemowego w Lublinie.

***

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z większych systemów ciepłowniczych w Polsce – pod względem zamówionej mocy cieplnej system zajmuje dziewiąte miejsce. Firma eksploatuje obecnie 469 km sieci ciepłowniczej i prawie 2419 węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w modernizację i rozwój sieci spółka zainwestowała 320 mln zł, pozyskując na ten cel prawie 100 mln zł dotacji ze środków unijnych. LPEC S.A. dostarcza ciepło do 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tys. jego mieszkańców. Firma obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia.