Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., reagując na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska, rozpoczęło w 2020 roku realizację projektu „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT w RADPEC S.A.”, którego celem była dalsza redukcja emisji gazów i pyłów do atmosfery do jeszcze niższych poziomów niż wymagane.

– Przeprowadzona w ostatnich dwóch latach modernizacja ciepłowni polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje redukcji zanieczyszczeń kwaśnych i tlenków azotu w spalinach oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania. W wyniku zrealizowanej inwestycji już w pierwszych miesiącach tego roku radykalnie zmniejszyła się suma  emisji gazów i pyłów do powietrza: dwutlenku siarki dziesięciokrotnie, tlenku azotu trzykrotnie oraz pyłów pięćdziesięciokrotnie – podsumowuje Tomasz Nita, prezes zarządu „RADPEC” S.A. – Dzięki temu ciepłownie już dziś spełniają wymogi prawne wynikające z dyrektywy IED i konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni.

Spółka podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji, a z firmą SBB ENERGY S.A – generalnym wykonawcą – na realizację inwestycji dla Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ.

– Cieszę się, że realizacja tego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ale jeszcze większą radością napawa mnie fakt, że cały proces modernizacji udało się przeprowadzić bez zmian własnościowych. To było wyzwanie, któremu spółka sprostała, dając sobie szansę na dalszy rozwój – podkreśla Radosław Witkowski, prezydent Radomia. I dodaje: – Dzięki przeprowadzonej modernizacji mamy bardziej ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców, a jednocześnie gwarancję stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian.

Generalny wykonawca zaprojektował, dostarczył, zamontował i uruchomił instalacje odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin kotłów pracujących w obu ciepłowniach „RADPEC” S.A. Kompleksowy zakres prac zrealizowanych przez spółkę SBB ENERGY S.A. pozwolił na dostosowanie istniejących mocy wytwórczych do wymagań BAT-owskich.

– Kontrakt zrealizowany przez SBB ENERGY na rzecz Spółki „RADPEC” S.A. składał się z sześciu etapów, podczas których zostało zmodernizowanych i rozbudowanych o instalację oczyszczania spalin sześć kotłów w Ciepłowni Południe oraz cztery kotły w Ciepłowni Północ – opisuje Ziemowit Słomczyński, prezes SBB ENERGY S.A. – Mimo dużych zawirowań na rynku i wielu trudności w branży w tamtym czasie, proces realizacji budowlano-montażowych przebiegał sprawnie i skutecznie. 

Realizacja projektu dostosowania źródeł ciepła w „RADPEC” S.A. do wymagań konkluzji BAT była podyktowana wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Dzięki inwestycji Ciepłownia Północ i Ciepłownia Południe mogą funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami środowiskowymi, gwarantując radomianom ekologiczny system ciepłowniczy. Obniżyła się emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, w efekcie czego zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza, a radomianie zyskali gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego.