Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności w mieście.

– Pod koniec roku 2023 zrealizowaliśmy dwa projekty CSR z zakresu ekologii, do których zaprosiliśmy mieszkańców. Były to lekcje w szkołach podstawowych oraz ekologiczne warsztaty. Obie propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Łącznie w naszych działaniach wzięło udział prawie 450 osób – podsumowuje Paulina Bartoszewska, dyrektor ds. finansowych EPEC-u.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to strategia, w której firmy biorą odpowiedzialność za wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko. Działania w zakresie CSR uwzględniają interes społeczny, aspekty środowiskowe, dbanie o dobre relacje z pracownikami i interesariuszami.

Plany na ten rok uwzględniają nie tylko projekty ekologiczne, ale także prospołeczne do wspólnej realizacji z mieszkańcami Elbląga. Działania te zostaną sfinansowane z zysków z realizacji usług pozataryfowych, a także ze zbiórek charytatywnych wśród pracowników, zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych.

W swoim portfolio elbląska spółka ma szeroki wachlarz usług okołociepłowniczych (pozataryfowych). Są one związane z infrastrukturą ciepłowniczą budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji oraz bieżącej eksploatacji. W ich zakres wchodzą m.in. prace dotyczące węzłów cieplnych (np. montaż, konserwacja) czy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. EPEC planuje rozszerzyć ofertę o nowe usługi, m.in. związane z odnawialnymi źródłami energii.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w EPEC-u

Projekty z zakresu CSR elbląskie przedsiębiorstwo realizuje poprzez codzienne czynności, które na stałe są wpisane w działalność spółki. To m.in. zarządzanie organizacją z uwzględnieniem norm i zasad mających wpływ na sposób realizacji strategii EPEC-u, zwiększanie dostępności świadczonych usług, a także budowanie trwałych relacji z klientami – opartych na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości.

Spółka dąży do poprawy efektywności energetycznej, dba również o kwestie środowiskowe poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz racjonalne wykorzystanie zasobów. Te działania są realizowane przez modernizację sieci ciepłowniczej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowę floty o auta o napędzie elektrycznym.

EPEC wspiera lokalną społeczność Elbląga, m.in. poprzez budowanie partnerstw społecznych, udział w projektach charytatywnych, realizację programów proekologicznych skierowanych do mieszkańców. Spółka od lat angażuje się w lokalne inicjatywny, np. zbiórki na rzecz Hospicjum Elbląskiego, elbląskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, współpracuje także z Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz ze Stowarzyszeniem Fabryka Dobra.

Ważnym elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest troska o pracowników – EPEC prowadzi działania mające na celu tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy oraz dba o wysokie standardy zatrudnienia i onboardingu.