Organizatorem konkursu, pod patronatem honorowym Prezydenta RP, jest NSZZ „Solidarność”. „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to jedyne wyróżnienie, do którego pracodawców nominują sami pracownicy, stowarzyszeni w związku zawodowym. 

Uroczystość wręczenia certyfikatów dziewiętnastu pracodawcom wyłonionym w XVI edycji konkursu, odbyła się 18 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu Veolii Energia Warszawa nagrodę z rąk Prezydenta RP odebrał Paweł Orlof, prezes zarządu Veolii Energia Warszawa oraz członek zarządu i  dyrektor operacyjny grupy Veolia w Polsce.

– Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia. To dla nas ogromna radość i dowód na słuszność naszego podejścia do respektowania podstawowych wartości, jak szacunek, odpowiedzialność, uczciwość oraz otwartość w komunikacji – podkreśliła Aneta Przybysz, członek zarządu i dyrektor HR Veolii Energii Warszawa oraz członek zarządu i dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce. I dodała: – Kierujemy się zasadą, że każda rozmowa, nawet ta najtrudniejsza, musi być prowadzona w duchu wzajemnego poszanowania. Fakt, że nominacja pochodzi od pracowników, jest dla nas szczególnie ważny i motywuje nas do dalszego wdrażania i promowania dobrych praktyk, które uczynią nas jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Veolia Energia Warszawa została szczególnie doceniona przez pracowników za autentyczny i prawdziwy dialog społeczny w oparciu o zaufanie, szacunek, wymianę poglądów i otwartą komunikację, za przełożenie dodatniego wyniku finansowego spółki na wzrost wynagrodzeń pracowników i inwestycje poprawiające warunki prac oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

– Otwartość na dialog oraz gotowość do współpracy sprawiają, że czujemy się wysłuchani i docenieni. Niezależnie od różnic w opiniach czy skomplikowania spraw nasze argumenty są traktowane z szacunkiem i uwagą. Świadomość, że nasz głos jest ważny, pomaga budować wzajemne zaufanie i przyczynia się do tworzenia przyjaznej atmosfery w miejscu pracy – stwierdziła Maria Brincken, przewodnicząca OM nr 136 NSZZ Solidarność, Veolia Energia Warszawa.

Veolia Energia Warszawa została uhonorowana certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” po raz pierwszy. Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się pod względem poszanowania prawa pracowników, stabilności zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dialogu społecznego. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

***

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczając ciepło systemowe i zaspokajając 80 proc. potrzeb cieplnych Warszawy. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie ponad 1900 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych.

Veolia od ponad 25 lat jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe
i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla około 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem oraz oczyszczaniem wody. Stale inwestując w rozbudowę i modernizację infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju. Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest „Odnawianie zasobów świata”. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.