Polityka Energetyczna Polski 3.0

26-04-2023

Będzie więcej OZE, zwłaszcza fotowoltaiki, i mniej gazu. Nadal trzymamy się węgla, ale stawiamy też na rozwój energetyki jądrowej. Tak wygląda zaktualizowana Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. Koszty transformacji sektora energetycznego wyliczono na 1,2 bln zł.

Do 2040 roku 73 proc. energii w Polsce ma pochodzić z OZE, głównie z fotowoltaiki, której moc ma wzrosnąć dziesięciokrotnie, osiągając 129,7 GW (na początku 2023 roku było to 12,5 GW). Na zdjęciu: farma wiatrowo-solarna w Kalifornii

Mapę drogową dla rozwoju polskiego sektora energetycznego do roku 2040 i zmniejszenia jego emisyjności stanowi przyjęta w lutym 2021 roku Polityka Energetyczna Polski (PEP2040). Zmiany miały być zgodne z kierunkami modernizacji gospodarki przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tymczasem krajobraz na rynku energii w ostatnim roku, po wybuchu wojny w Ukrainie, zdominowały rosnące ceny surowców i kryzys paliwowy. 

Na początku kwietnia br. minister klimatu i środowiska przedstawiła założenia uzupełnienia PEP2040 w zakresie elektroenergetyki (tzw. trzeci scenariusz analityczny), uwzględniające aktualną ocenę sektora energetycznego oraz sytuacji rynkowej i geopolitycznej w Polsce i na świecie. Wskazują one obszary PEP2040, które wymagają wzmocnienia lub aktualizacji. I jak wyjaśnia rząd, „uzupełnienie nie zmienia celów i działań określonych w części strategicznej dokumentu z 2021 roku”.

– Dotychczasowa polityka energetyczna opierała się trzech filarach:  sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza. Teraz dodajemy filar uwzględniający suwerenność energetyczną, która została wskazana w założeniach do aktualizacji PEP2040 przyjętych przez rząd w marcu 2022 roku – podkreśliła minister klimatu i środowiska.

Suwerenność, jak wyjaśniła minister Moskwa, jest rozumiana jako wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł i własnych surowców, zwłaszcza poprzez rozwój OZE i energetyki jądrowej oraz sieci energetycznych, ale także wykorzystanie istniejących zasobów węglowych.

Dokument ma zostać przyjęty w drugim kwartale 2023 roku.

Bezemisyjne ciepło systemowe

Ciepło systemowe odgrywa istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i walce z niską emisją. Zakłady produkujące ciepło systemowe podlegają rygorystycznym normom w zakresie emisji spalin, są także systematycznie modernizowane. W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor – jak podaje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – znacznie ograniczył emisję: dwutlenku węgla o 20 proc., dwutlenku siarki o 300 proc., tlenku azotu o 20 proc.

Z ciepła systemowego korzysta ponad 15 mln Polaków. Według Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, zastępując piece węglowe ciepłem systemowym, możemy ograniczyć emisję pyłów zawieszonych ponad 65-krotnie, a benzo(a)pirenu prawie 150-krotnie.

Cele zaktualizowane

Po pierwsze: większe zróżnicowanie źródeł energii. Do 2040 roku 73 proc. energii ma pochodzić z OZE (68 proc.) i atomu. Zainstalowana moc fotowoltaiki do 2040 roku ma wzrosnąć dziesięciokrotnie, osiągając 129,7 GW (na początku tego roku było to 12,5 GW).

Po drugie: poprawa efektywności energetycznej budynków. A to dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu energooszczędnych technologii.

 Po trzecie: odchodzenie od inwestycji gazowych i dalsze utrzymanie elektrowni węglowych, których produkcją rząd zamierza bilansować niedobory energii z mniej stabilnych OZE – stąd, zgodne z zapisami umowy społecznej z górnikami, wydobycie węgla do 2049 roku.

Po czwarte: inwestycje w magazynowanie energii, także w przydomowych magazynach. Innym rozwiązaniem może być intensywniejsza elektryfikacja sektorów wykorzystujących pojawiającą się nadwyżkę energii elektrycznej z OZE do dekarbonizacji takich sektorów, jak ciepłownictwo, transport czy przemysł.

Po piąte: rozwój energetyki jądrowej w oparciu o duże jednostki o mocy powyżej jednego gigawata i małe reaktory modułowe (tzw. SMR, czyli Small Modular Reactors). Pierwszy wielkoskalowy blok jądrowy ma powstać do 2033 roku.

Po szóste: wsparcie dla alternatywnych napędów w transporcie, a w pierwszej kolejności dla biometanu, dalej wodoru i paliw syntetycznych, energii elektrycznej.

Po siódme: intensyfikacja rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych. To  warunek niezbędny ze względu na duży przyrost mocy OZE i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w pokryciu zapotrzebowania na energię.

Ciepło odpadowe. Niewykorzystane źródło energii

06-04-2023

W fabrykach, oczyszczalniach ścieków, sklepach spożywczych, komputerowych centrach danych powstają duże ilości ciepła. Niezagospodarowane, ogrzewają powietrze.

W fabrykach, oczyszczalniach ścieków, sklepach spożywczych, komputerowych centrach danych powstają duże ilości ciepła. Zagospodarowanie tej nadwyżki energii przyczyniłoby się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym do transformacji systemów energetycznych.

Czytaj dalej