Jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

19-02-2021

2 lutego br. rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku. To mapa drogowa dla rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Zmiany w polskiej energetyce mają być zgodne z kierunkami modernizacji gospodarki przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polityka Energetyczna Polski (PEP 2040) będzie realizowana w duchu sprawiedliwego podziału kosztów oraz ochrony wrażliwych grup społecznych, jak np. dotknięci ubóstwem energetycznym, czy regionów żyjących dotychczas z gospodarki opartej na węglu, jak Śląsk. 

– Przyjęto nowy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju sektora. PEP 2040 będzie naszym kompasem w zakresie transformacji do gospodarki zeroemisyjnej – oświadczył na Twitterze Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Strategia energetyczna Polski uwzględnia regulacje i strategie UE: porozumienie paryskie, cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku, Europejski Zielony Ład czy plan odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

– Eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie pozytywnie oceniają rządowe plany transformacji energetycznej PEP 2040. Po raz pierwszy w historii w dokumencie tej rangi podkreślono potencjał ciepłownictwa systemowego w walce o czyste powietrze, neutralność klimatyczną oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju – komentował Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. –  Oznacza to, iż w najbliższej przyszłości sektor czeka głęboka modernizacja i transformacja, ale przy odpowiednim wsparciu legislacyjnym i finansowym branża jest w stanie sprostać stawianym jej wyzwaniom.

Filary systemu energetycznego Polski

Polska energetyka do 2040 roku przejdzie transformację, która ma być oparta na trzech filarach: 1. sprawiedliwej transformacji, 2. zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz 3. dobrej jakości powietrza. 

Sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju, w tym nowych miejsc pracy i gałęzi przemysłu, regionom i społecznościom, które najbardziej zostały dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną. 

W transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii – zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a także będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii. 

Szacuje się, że transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków. 

Zeroemisyjny system energetyczny to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej na morzu, a także zwiększeniu roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

Dobra jakość powietrza zostanie osiągnięta dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii). Zapewnienie czystego powietrza będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa.

Najważniejsze założenia PEP 2040

Do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 roku. Wykorzystanie węgla w gospodarce będzie redukowane w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację – prognozowany udział węgla w miksie energetycznym ma wynieść 37,5-56 proc. w 2030 roku oraz  11-28 proc. w roku 2040. Zostanie rozbudowana infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych. 

W 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto ma stanowić co najmniej 23 proc. Moc zainstalowana w sektorze offshore wind wyniesie 5,9 GW w 2030 roku i ok. 11 GW dekadę później.

Program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków. W 2033 roku ma zostać uruchomiony pierwszy blok o mocy ok. 1-1,6 GW, kolejne będą wdrażane co 2-3 lata.

Do 2040 roku wszystkie gospodarstwa domowe będą zaopatrywane w ciepło poprzez dostawy ciepła systemowego oraz wytwarzane przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Ciepłownictwo inteligentne i zdalne

04-02-2021

Ciepłownicy intensywnie rozwijają i udoskonalają systemy informatyczne do sterowania siecią ciepłowniczą, planowania produkcji ciepła czy moderowania stanu m.s.c.

W pandemii nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne umożliwiły operatorom i dyspozytorom bezpieczne, bo zdalne zarządzanie dystrybucją ciepła, a także komunikację z klientami i ich obsługę.

Czytaj dalej