Kategoria: Białystok

Energia z odpadów na oświetlenie ulic i miejskich instytucji

Przez pół roku LECH dostarczy miastu Białystok około 21 tys. MWh energii. Umowa na dostawę energii elektrycznej wytwarzanej z odpadów komunalnych do 160 miejskich instytucji oraz oświetlenia ulic została zawarta 7 maja br. Oszczędności w budżecie miasta wyniosą ponad 2,5 mln zł.

Enea Ciepło nominowana do EKO INNOWATORA

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki jest pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej nagrody gospodarczej. W kategorii EKO INNOWATOR – za proekologiczne projekty – nominację zdobyła Enea Ciepło.

Dzień Dziecka w Enei

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka białostocka spółka zorganizowała pomocowe akcje skierowane do ukraińskich uczniów i polskich dzieci z domu dziecka.

Enea Ciepło partnerem EKOFORUM 2022

Przyszłościowe inwestycje w zieloną energię, elektromobilność czy polityka energetyczna województwa podlaskiego. To między innymi na te tematy dyskutowano podczas VIII Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM, który się odbywał od 21 do 23 maja br. w Supraślu.

Enea Ciepło sprawdzi wykorzystanie zielonego wodoru

W ramach projektu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” Enea Ciepło podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na prace badawczo-rozwojowe dotyczące możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie.