Enea Ciepło jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa w grupie Enea.  W latach 2021–2022 na modernizację i rozwój systemu ciepłowniczego Białegostoku spółka przeznaczyła 82 mln zł – dostosowała kolejne dwa kotły węglowe w Ciepłownia Zachód do wymagań środowiskowych; wymieniła ponad 12 km starych wodnych sieci wysokoparametrowych wykonanych w technologii kanałowej na nowoczesne sieci preizolowane; wykonała przebudowę sieci parowej; zmodernizowała 84 wyeksploatowane węzły ciepłownicze.

Enea Ciepło swoimi działaniami wpisuje się w politykę energetyczną kraju, realizując założenia tzw. miksu energetycznego, który zakłada procentowe zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego.

Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok spełnia wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe i realizuje inwestycje proekologiczne. Przykładem są elektrofiltry, które wychwytują ponad 99 proc. pyłów.

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki podejmuje działania na rynku polskim i zagranicznym, których celem jest integracja wszystkich gałęzi gospodarki. Stawia na rozwój gospodarczy w Polsce i zwiększenie świadomości konsumentów i całego społeczeństwa w tematach związanych z innowacyjnością, ekologią, dobrymi praktykami biznesowymi czy współpracą międzynarodową. Docenienie przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki proekologicznych działań Enea Ciepło jest dużym wyróżnieniem nie tylko dla białostockiej spółki ciepłowniczej, ale też dla całej GK Enea.