Celem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” jest opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą na OZE.  

Zakwalifikowane do konkursowego projektu konsorcja i firmy mają sprawdzić hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności systemu elektrociepłowniczego, który będzie mógł dostarczać odbiorcom ciepło i energię elektryczną pozyskane w co najmniej 80 proc. z odnawialnych źródeł energii.   

Zadaniem konsorcjum, w którego skład wchodzą Enea Ciepło i Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENEGROPOMIAR” z Gliwic,  jest stworzenie koncepcji zasilania silnika gazowego zielonym wodorem wyprodukowanym w elektrolizerze dzięki energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. z OZE. Konsorcjum otrzyma 500 tys. zł brutto na realizację prac w pierwszym etapie konkursu NCBR.

W proponowanym przez konsorcjum z udziałem Enei Ciepło rozwiązaniu uwzględniono: elektrolizer, magazyn wodoru, silnik gazowy, akumulator ciepła oraz kocioł szczytowy. Całkowita planowana zainstalowana moc cieplna to 1,1 MW, elektryczna – 0,45 MW.

– Ciepłownictwo, w tym  Enea Ciepło, stoi przed dużym wyzwaniem transformacji energetycznej. Poszukujemy rozwiązań w nowoczesnej produkcji ciepła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, które z powodzeniem moglibyśmy wykorzystać w przyszłości. Możliwość przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych  w ramach programu NCBiR jest szansą na zdobycie bezcennych doświadczeń w obszarze  nowoczesnych technologii wodorowychwyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Enei.  

– Kierunek rozwoju, który Enea Ciepło zamierza starannie przeanalizować w ramach tego projektu, i miejmy nadzieję skutecznie wdrażać,  jest zgodny z projektem „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Pozytywny wynik naszych prac, na który liczymy, może wskazać kierunek rozwoju innowacyjnych źródeł energii w Grupie Enea, opartych na paliwie wodorowympodkreśla Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Enea Ciepło wspólnie z Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki „ENEGROPOMIAR” są jednymi z dziesięciu podmiotów zakwalifikowanych do pierwszego etapu  prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego opracują  koncepcję na innowacyjny model funkcjonowania systemu elektrociepłowniczego. NCBiR wybierze najlepsze rozwiązanie i  przekaże zwycięzcy 36 mln zł brutto na jego realizację.   

Zrealizowane projekty mają się przyczynić do upowszechniania technologii odnawialnych źródeł energii w elektrociepłownictwie, a także zwrócić uwagę na kwestie ochrony powietrza i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.