Ciepłownicza spółka z grupy uzyskała pozytywny wynik audytu zgodności systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który został przeprowadzony 27 grudnia 2021 roku. Uzyskany certyfikat oznacza, że Enea Ciepło wdrożyła i stosuje SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne, pochodzącej z Polski i importu, zgodny z wytycznymi prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Certyfikat potwierdza spełnienie przez spółkę wymaganych standardów i skuteczne funkcjonowanie systemu.

Dokumentacja systemowa w Enea Ciepło obejmuje takie działania, jak: oceny wstępne dostawców,  oceny ryzyka związane z pochodzeniem i rodzajem biomasy, oceny okresowe dostawców, prowadzenie Listy kwalifikowanych dostawców biomasy, przeprowadzanie audytów dokumentacji pochodzenia biomasy, miejsc jej wytwarzania i składowania oraz miejsc pozyskania surowców, z których została wyprodukowana.

Certyfikat jest ważny do 29 grudnia 2022 roku, jego posiadanie zaleca prezes URE.