Energia będzie pochodzić z zarządzanego przez PUHP LECH Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku – jednej z dziewięciu istniejących w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ciągu roku zakład przetwarza blisko 120 tys. ton odpadów komunalnych (polecamy film o ZUOK w Białymstoku). Dzięki ich spalaniu produkuje rocznie 44–50 tys. MWh energii elektrycznej, która trafia do sieci elektroenergetycznej, oraz 350 tys. GJ ciepła systemowego, które z kolei jest dostarczane do mieszkańców Białegostoku za pośrednictwem sieci ciepłowniczej spółki Enea Ciepło.

Dla oświetlenia ulicznego i miejskich instytucji

PUHP LECH wygrało przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych miasta Białystok. Umowa będzie obowiązywać przez pół roku – od 1 lipca do 31 grudnia br. Jej wartość wynosi ponad 14,4 mln zł.

W ramach umowy energia elektryczna produkowana w ZUOK będzie zasilać oświetlenie uliczne (ponad 10,6 tys. MWh) oraz obiekty i budynki 160 miejskich instytucji (prawie 10,5 tys. MWh), m.in. Urząd Miejski, jednostki budżetowe miasta, spółki miejskie, Straż Miejską, Straż Pożarną, żłobki, przedszkola, szkoły, a także placówki kultury.

Ponad 2,5 mln zł oszczędności w budżecie miasta

Umowa została zawarta 7 maja br. przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz zarząd PUHP LECH: prezesa Michała Stefanowicza i wiceprezes Alinę Pisiecką.

Dzięki tej umowie Białystok staje się miastem samowystarczalnym w zakresie energii elektrycznej, a oszczędności budżetu miasta wyniosą ponad 2,5 mln zł w porównaniu z obecnym dostawcą prądu do Urzędu Miejskiego i miejskich placówek.

Dystrybucja energii w ramach klastra

Spółka LECH posiada koncesję na obrót energią elektryczną, generalną umowę dystrybucji z PGE Dystrybucja oraz z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wytwórcy i sprzedawcy, dzięki czemu może być sprzedawcą energii. W przyszłości możliwe będzie również lokalne równoważenie zapotrzebowania odbiorców na energię w oparciu o lokalne źródła wytwórcze w ramach Białostockiego Klastra Energii zawiązanego przez spółkę LECH, Wodociągi Białostockie oraz miasto Białystok.