Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzi działania edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Radomia w zakresie ochrony powietrza oraz szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i środowiska. W ramach tych działań w sezonie zimowym we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Radomia przeprowadzane są „Lekcje Ciepła”.

„Lekcje Ciepła” realizowane przez spółkę „RADPEC” S.A. zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Radosława Witkowskiego.

To akcja edukacyjna zainaugurowana w grudniu ubiegłego roku w PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza. W trakcie sezonu zimowego chcemy zrealizować „Lekcje Ciepła” we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Radomia. Projekt, który jest skierowany do uczniów klas czwartych, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła, jak również zrozumienie procesu produkcji ciepła i ciepłej wodymówi Tomasz Nita, prezes zarządu „RADPEC” S.A.

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Ciepło co to jest, jak powstaje, jak je oszczędzać? Jak ciepłownia wytwarza ciepło systemowe i jak je przesyła do węzłów cieplnych w budynkach? Dlaczego zimą niebo jest szare? Co zrobić, aby ograniczyć występowanie zjawiska niskiej emisji? Czy powietrze, którym oddychamy jest dla nas zdrowe? Skąd biorą się w nim zanieczyszczenia? Czym jest smog?

Na te i wiele innych pytań uczniowie klas IV radomskich szkół otrzymują odpowiedzi w trakcie „Lekcji Ciepła” ekologiczno-edukacyjnego programu realizowanego przez pracowników RADPEC S.A. Trzeba także zaznaczyć, iż firma od wielu lat przeprowadza działania proekologiczne oraz podejmuje te, które służą edukacji przyszłych pokoleń.  

Wśród najmłodszych radomian chcemy rozwijać wiedzę na temat odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy i tego, jak nasze codzienne wybory wpływają̨ na środowisko. Poprzez nasze działania chcemy uświadomić naszych milusińskich, że wielkie zmiany zależą od codziennych decyzji, także tych związanych z używaniem ciepła – podkreśla prezes zarządu „RADPEC” S.A.

Ciepłownicy wracają do szkoły

„Lekcje Ciepła” to projekt edukacyjno-ekologiczny, realizowany w szkołach podstawowych przez dostawców ciepła systemowego, w tym także przez  Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Od grudnia ub.r. do połowy lutego pracownicy spółki „RADPEC” S.A. przeprowadzili „Lekcje ciepła” w 25 szkołach podstawowych na terenie Radomia. Tym projektem zostało objętych ok. 1400 uczniów klas czwartych.

Po dwutygodniowych feriach zimowych, które na terenie województwa mazowieckiego trwają do 26 lutego, projekt będzie kontynuowany w kolejnych szkołach.

„Lekcje Ciepła” to inicjatywa ogólnopolska, którą „RADPEC” S.A.  jako dostawca ciepła systemowego podjął wspólnie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie przy wsparciu władz samorządowych.