Tag: radpec

Modernizacja ciepłowni – dla zdrowia ludzi i planety

W marcu br. zakończyła się w „RADPEC” S.A. trwająca ponad dwa lata inwestycja, której celem było dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza w Radomiu, a mieszkańcy zyskali gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego.

RADPEC uczy dzieci, jak mądrze używać ciepła

Co to jest ciepło, jak powstaje, jak je oszczędzać? Jak ciepłownia wytwarza ciepło systemowe i jak je przesyła do węzłów cieplnych w budynkach? Jak ograniczyć występowanie zjawiska niskiej emisji? Czym jest smog? Na te i inne pytania uczniowie klas czwartych radomskich szkół otrzymują odpowiedzi na „Lekcjach Ciepła”.

RADPEC wspiera miejskie inicjatywy i przedsięwzięcia

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. aktywnie wspiera wydarzenia oraz akcje organizowane na terenie Radomia. Są to zarówno imprezy kulturalne – koncerty, gale, jubileusze, jak również inicjatywy realizowane przez środowiska oświatowe, sportowe czy społeczne.