Jak mądrze korzystać z ciepła? Uczniowie po „Lekcjach Ciepła” to wiedzą!

22-12-2022

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Od przeszło dekady Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i dostawcy ciepła systemowego edukują przedszkolaków i uczniów podstawówek na temat ciepła. I robią to skutecznie!

W „Lekcjach Ciepła” wzięło już udział ponad 400 tys. dzieci! W tym roku organizatorzy postanowili sprawdzić skuteczność programu i przeprowadzili w klasach I–VI w szkołach  podstawowych ogólnopolskie badanie, Wielki Ogólnopolski Test Wiedzy o Cieple.

Wyedukowani i przetestowani

Najpierw organizatorzy na podstawie programu „Lekcji Ciepła” przygotowali pytania do testu, oczywiście dostosowując je do grupy wiekowej. Pytania dotyczyły na przykład takich tematów, jak: właściwości fizyczne ciepła, jego źródła, wytwarzanie i dystrybucja, koncepcja systemu ciepłowniczego, ekologiczne aspekty produkcji ciepła i jego wykorzystywania, idea kogeneracji, pojęcie efektu cieplarnianego i smogu, zasady racjonalnego korzystania z ciepła.  

Skuteczność lekcji została zmierzona poprzez wskaźnik zmian liczby poprawnych odpowiedzi w ankietach wypełnianych przez uczniów – przed rozpoczęciem „Lekcji Ciepła” i po ich zakończeniu. Jest się czym chwalić i być dumnym z uczestników zajęć oraz jest za co gratulować prowadzącym lekcje, bo liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła prawie dwukrotnie, średnio o 182,3 proc.! Co ciekawe, ten przyrost był niemal identyczny w obu grupach wiekowych (182,1 proc. w klasach I–III i 182,6 proc. w klasach IV–VI), co świadczy o wysokiej skuteczności przeprowadzonych zajęć i dostosowaniu przekazu do możliwości percepcji uczniów.  

182,3

proc.

o tyle średnio wzrósł po „Lekcjach Ciepła” poziom wiedzy uczniów

Przed rozpoczęciem zajęć jedynie 28 proc. uczniów zdawała sobie sprawę, że elektrociepłownie mogą produkować ciepło z biomasy. Dzięki zajęciom odsetek ten wzrósł do 68 proc. Znajomością i zrozumieniem pojęcia „kogeneracja” przed zajęciami mogło pochwalić się 40 proc. uczniów, po ich zakończeniu było to już 86 proc.

Smog jest, niestety, od wielu lat obecny w przestrzeni publicznej, nic więc dziwnego, że aż trzy czwarte badanych uczniów już przed „Lekcjami Ciepła” umiało go prawidłowo opisać. Jednak i w tym wypadku zajęcia odniosły pozytywny skutek – udział odpowiedzi poprawnych na pytania o smogu wzrósł do imponującego poziomu 92 proc. Wzrosła także – dwukrotnie – znajomość sposobów oszczędzania ciepła.

Ciepło w pytaniach (i odpowiedziach)

Na jakie pytania wzrosła liczba poprawnych odpowiedzi? W każdej z grup wiekowych wybraliśmy rekordzistów (w nawiasach podajemy poprawne odpowiedzi, choć wiemy, że oczywiście wszyscy nasi Czytelnicy je znają!).

W klasach I–III

·   323,6 proc. Czy w dawnych zamkach można było spotkać ogrzewanie podłogowe? (tak)

·   294,1 proc. Czy jeden większy piec może ogrzewać kilka budynków naraz? (tak)

·   243,9 proc. Czy rośliny mogą być paliwem dla elektrociepłowni? (tak)

·   241,4 proc. Czy stosowanie wysokich kominów umieszczonych za miastem pomaga utrzymać czystość powietrza w mieście? (tak)

·   216,7 proc. Czy ciepło i prąd mogą być wytwarzane razem? (tak)

W klasach IV–VI

·   414,9 proc. Jaką najwyższą temperaturę może mieć woda w rurach ciepłowniczych? (130oC)

·   223,5 proc. Czy ślad węglowy to popularne określenie odcisku buta górnika (nie)

·   212,3 proc. Co nie pomaga w oszczędzaniu ciepła: szczelne okna, zasłonięte kaloryfery czy krótkie i intensywne wietrzenie? (zasłonięte kaloryfery)

·   206,8 proc. Czy obecnie do produkcji prądu używa się pary wodnej? (tak)

·   184,0 proc. Które z poniższych źródeł energii są odnawialne? (wiatr, woda, słońce)

Najwięcej zaś problemów przysporzyło pytanie: Czy woda (ciepło) z miejskiej ciepłowni może dopływać aż do kaloryferów? Obieg wody w systemie ciepłowniczym okazał się tematem skomplikowanym zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczniów. Udział błędnych odpowiedzi przed i po lekcjach był tu największy. Duży kłopot sprawiało uczestnikom zajęć zrozumienie, że do kaloryferów dociera ciepło systemowe z ciepłowni, choć woda w instalacji wewnętrznej budynku jest inna niż w systemie ciepłowniczym.

Do tej pory w Lekcjach Ciepła uczestniczyło ponad 400 tys. uczniów. W 2022 roku w prezencie dla uczniów, którzy wzięli udział w Wielkim Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Cieple, IGCP przygotowało album Wielka Księga Ciepła. Został on wręczony w grudniu br.
Albumy w nagrodę

W sumie w badaniu wiedzy o energii i cieple wzięło udział 1100 uczniów z ponad 73 klas w 23 szkołach podstawowych. Wśród uczestników badania organizatorzy rozdali starannie wydany i pięknie zilustrowany album „Wielka Księga Ciepła”.  

Ta edukacyjna publikacja jest nowatorskim opracowaniem. Poszerza wiedzę dostępną w e-learningu „Lekcji Ciepła” o nowe zagadnienia – nie tylko o historię ogrzewania, ale także o  ciepłownictwo przyszłości, zagadnienia nowych technologii i OZE w energetyce. W ciekawy sposób prezentuje wiele faktów na temat energii, opisuje racjonalne energetycznie postawy odbiorców ciepła i podpowiada dzieciom, jak mądrze z niego korzystać.  

Ciepłownicy zapraszają na „Lekcje Ciepła”

Lekcje o cieple są prowadzone już od prawie  dekady, od 2013 roku, na terenie całej Polski przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i dostawców ciepła systemowego.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I–V szkoły podstawowej na „Lekcjach Ciepła” dowiadują się, jak dbać o planetę, co to jest smog, jak ograniczyć zużycie energii i racjonalnie korzystać z ciepła w mieszkaniu, a także jakie są nowoczesne sposoby wytwarzania energii. Przeprowadzają również doświadczenia, wśród ulubionych wymieniają te dotyczące zanieczyszczenia powietrza i smogu.

Zajęcia oceniają pozytywnie i nauczyciele, i dzieci. Materiały o cieple, pomysły na ciekawe eksperymenty, można znaleźć na platformie e-learningowej „Lekcje Ciepła”. Są tam dostępne do pobrania bezpłatne książeczki, malowanki i audiobooki dla dzieci i rodziców do wspólnej zabawy-nauki. Nauczyciele zaś mogą skorzystać z gotowych scenariuszy lekcji. 

Gospodarność emocjonalna

06-12-2022

Dlaczego nie tęsknimy tak za siłownią, jak tęsknimy za pączkiem? Bo przecież, ledwie człowiek nadgryzie, już wie, że za chwilę raj się skończy.

Dlaczego nie tęsknimy tak za siłownią, jak tęsknimy za pączkiem? Bo przecież, ledwie człowiek nadgryzie, już wie, że za chwilę raj się skończy.

Czytaj dalej