ECO SA z Opola jako producent ciepła uzyskała certyfikat w systemie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG). Został on przyznany w wyniku audytu, który wykazał, że w produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów spełniono wszelkie wymagania i kryteria unijne dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Wyprodukowaną w ECO energię z biopaliw można tym samym uznać za energię z OZE w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) oraz dyrektywy dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). 

– W ramach realizowanego przez ECO procesu dekarbonizacji naszych systemów ciepłowniczych, staramy się stosować różne możliwe rozwiązania – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA. – Jednym ze sposobów jest wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła. Od dłuższego czasu testujemy współspalanie biomasy różnego pochodzenia w naszych systemach ciepłowniczych w Kluczborku i Kętach.

Testowe współspalanie łusek słonecznika zmieszanych z węglem w ciepłowniach ECO wykazało korzystne efekty ekonomiczne, ekologiczne i brak zagrożeń dla pracy kotłów ciepłowniczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy ciepłownicze ECO będą się „zazieleniać” zgodnie z wymaganiami unijnymi.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, aby biomasa została uznana za zeroemisyjną w systemie ETS, musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia – od wytworzenia, przez obrót, aż po jej zużycie, czyli spalenie. Równocześnie z ECO SA w Opolu certyfikację przeszła więc spółka ECO Logistyka z Grupy Kapitałowej ECO, jako dostawca paliwa do spółek Grupy ECO.

– Uzyskany certyfikat KZR INiG pozwoli udowodnić źródło pochodzenia biomasy. Tym samym produkcja energii w procesie spalania lub współspalania biomasy przez ECO będzie udokumentowana jako „zielona” i za taką uznana przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który zajmuje się rozliczaniem producentów energii w zakresie emisji dwutlenku węgla – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO SA. – Emisję dwutlenku węgla zredukujemy o tyle procent, ile procent energii zostanie wyprodukowane z biomasy.