Tag: biopaliwa

ECO z certyfikatem na ciepło z biomasy

ECO SA w Opolu uzyskała certyfikat na produkcję zielonego ciepła z biomasy. Wytworzoną w spółce energię z biopaliw można, zgodnie z dyrektywami unijnymi, uznać za energię z OZE.