Tag: dekarbonizacja

Gaz: paliwo pomostowe w transformacji energetycznej

Zastępując węgiel i poprawiając jakość powietrza, gaz ziemny ma odegrać ważną rolę w polskiej transformacji energetycznej. Jako paliwo przejściowe może stanowić pomost między energetyką węglową a zeroemisyjnymi źródłami energii.

Wieloletnia umowa na dostawy ciepła

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. i PGE Energia Ciepła S.A. w maju br. podpisały umowę, która zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Lublina na najbliższe 15 lat.

Coraz mniej kotłów na węgiel (badanie CBOS)

Polska jest jednym z europejskich krajów o najgorszej jakości powietrza. Z powodu smogu rocznie umiera prawie 50 tys. osób! Głównym źródłem zanieczyszczeń w sezonie jesienno-zimowym jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z gospodarstw domowych. Wie o tym co drugi Polak.