– Budowa postaw proekologicznych i świadomości społecznej mieszkańców stanowi doskonałe uzupełnienie naszej podstawowej działalności, jaką jest dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, wraz z kompleksowym świadczeniem usług w tym zakresie – mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin sp. z o.o. Sławomir Lorek. I dodaje z dumą: – Mieszkańcy Konina chętnie się w edukację ekologiczną włączają. 

Wyprodukowane w 2022 roku filmy przybliżające zagadnienia dotyczące OZE i ciepła systemowego obejrzało w sieci ponad 30 tys. internautów. Ponad 600 uczniów klas trzecich z niemalże wszystkich konińskich szkół podstawowych uczestniczyło w zeszłym roku szkolnym w „Lekcjach Ciepła”. Z kolei dzięki modernizacji sali edukacyjnej możliwe będzie prowadzenie w siedzibie spółki zajęć o charakterze edukacyjnym z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza, gospodarki o obiegu zamkniętym, świadczeń ekosystemowych – poprzez prezentację dobrych zwyczajów i praktyk z innych części Polski i Europy.

Uczniowie uzyskają możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z wykorzystania nowoczesnych systemów ciepłowniczych poprzez uczestnictwo w nowoczesnych zajęciach edukacyjnych z zakresu ekologicznych źródeł.

Na przedsięwzięcie „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – modernizacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej” przyznane zostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ponad 51 tys. zł, co stanowi aż 63 proc. całkowitego kosztu planowanego przedsięwzięcia. Sala zostanie wyposażona w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny oraz ergonomiczne meble.

Projekt w pełnym zakresie ruszy w październiku, trwają więc intensywne prace „laborantów” celem przygotowania stosownych eksperymentów. W głowach pracowników rodzą się już kolejne proekologiczne projekty.  

***

Pod koniec marca 2023 roku jest planowane uruchomienie ciepłowni geotermalnej, która będzie pogodowo niezależnym, bezemisyjnym źródłem energii odnawialnej. Miasto Konin stanie się pionierem rozwoju geotermii w Wielkopolsce i jednym z nielicznych miast w Polsce, w których ciepło będzie prawie w całości wytwarzane z odnawialnych źródeł energii.