W 2021 roku został zrealizowany zakres robót związanych z budową budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”, zbiornikiem żelbetowym o pojemności 2000 m sześc. oraz przyłączem ciepłowniczym do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Na początek stycznia br. jest zaplanowany montaż wiertni, a pod koniec miesiąca ma ruszyć odwiert zatłaczający Konin GT-3.

Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum: UOS Drilling SA (lider konsorcjum) oraz Energy Solutions (partner konsorcjum).  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 projekt znakomicie wpisuje się w strategię „Konin – Zielone Miasto Energii”. Dzięki niemu geotermalna rewolucja w Wielkopolsce Wschodniej staje się faktem: energia drzemiąca w głębi Ziemi będzie służyć mieszkańcom jako źródło ciepła, i nie tylko…

Konin należy do tych nielicznych w Polsce miast, w których ciepło na potrzeby mieszkańców produkowane jest prawie wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowana w geotermii wynosić ma 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ.  

Ostatecznie wartość inwestycji to 60,6 mln zł brutto, z czego netto 26,3 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, 15 mln pożyczka z NFOŚiGW, 4 mln zł pochodzą z budżetu miasta Konina oraz 4,2 mln zł to środki własne MPEC-Konin.

– Zbudowano model finansowania przedsięwzięcia, oparty w głównej mierze na dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również na wsparciu z budżetu miasta Konina – informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie.

Budowa ciepłowni geotermalnej to także nowe otwarcie dla wyspy Pociejewo i możliwość jej zagospodarowania w kierunku rekreacyjno-leczniczym.