Podjęta 22 września 2021 roku uchwała rozpoczyna proces konsolidacji spółki OPEC Grudziądz z OPEC-INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). 

Istotą połączenia będzie przejęcie wszystkich praw i obowiązków obu spółek, co nastąpi w drodze przeniesienia całego ich majątku na spółkę przejmującą. W wyniku tego powstanie silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo – od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. 

Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. 

Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC-BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC-TERMO Sp. z o.o.