Radomska spółka ciepłownicza od wielu już lat przeprowadza działania proekologiczne oraz realizuje projekty, które służą edukacji kolejnych pokoleń. Dlatego w ramach działań edukacyjnych – mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Radomia w zakresie ochrony powietrza oraz szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i środowiska – spółka „RADPEC” S.A. po raz kolejny przystąpiła w 2023 roku do realizacji edukacyjno-ekologicznego projektu pn. „Lekcje Ciepła”.

– Pierwsza edycja kampanii edukacyjno-ekologicznej „Lekcje Ciepła”, którą nasza spółka zrealizowała jako dostawca ciepła systemowego, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów klas czwartych radomskich szkół podstawowych. Mający na celu edukację oraz ukształtowanie postaw proekologicznych u dzieci projekt przyniósł oczekiwane efekty. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować tę ideę i przystąpiliśmy do realizacji drugiej edycji lekcji – powiedział Tomasz Nita, prezes zarządu „RADPEC” S.A.

10 października 2023 roku w PSP nr 17 im. Jana Kochanowskiego zainaugurowano drugą edycję kampanii „Lekcje Ciepła”. Z końcem października rozpoczęły się warsztaty skierowane do uczniów klas czwartych radomskich szkół podstawowych. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci oraz edukacja młodych radomian w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła, jak również zrozumienie przez nich procesu produkcji ciepła i ciepłej wody.

– Treści proekologiczne są ujęte w podstawie programowej wielu przedmiotów, a podstawowe zasady m.in. oszczędzania wody czy też dbania o czystość środowiska poznają już najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej. Cieszymy się, że dzięki kampanii firmy „RADPEC” uczniowie będą świadomi tego, jak ważne jest dzisiaj oszczędne gospodarowanie ciepłem – podkreślał Marek Lipiec, dyrektor PSP nr 17 im. Jana Kochanowskiego. 

Ciepło – co to jest, jak powstaje, jak je oszczędzać? Jak ciepłownia wytwarza ciepło systemowe i jak je przesyła do węzłów cieplnych w budynkach? Dlaczego zimą niebo jest szare? Co zrobić, aby ograniczyć występowanie zjawiska niskiej emisji? Czy powietrze, którym oddychamy jest dla nas zdrowe? Skąd się w nim biorą zanieczyszczenia? Czym jest smog? Na te i wiele innych pytań uczniowie klas czwartych radomskich szkół otrzymują odpowiedzi właśnie podczas „Lekcji Ciepła”. Dzieci polubiły i lekcje, i towarzyszące im publikacje, m.in. najnowszy album, pięknie ilustrowaną „Wielką Księgę Ciepła”

– Od wielu lat dbamy o świa­do­mość naj­młod­szych radomian w kwe­stii eko­lo­gii. Chcemy poszerzać i rozwijać ich wiedzę na temat odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Dlatego w ciągu najbliższych kilku miesięcy w ponad trzydziestu szkołach podstawowych będą prowadzone zajęcia dla czwartoklasistów. Zajęcia, które przybliżą im, jak produkuje się ciepło dostarczane do naszych domów i jak być eko, oszczędzając ciepło na co dzień – wyjaśniał prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

W pierwszej edycji prowadzonej przez „RADPEC” S.A. kampanii wzięło udział blisko 1700 uczniów z trzydziestu radomskich szkół podstawowych.. Druga edycja jest również skierowana do uczniów klas czwartych w szkołach podstawowych. Pracownicy spółki „RADPEC” odwiedzili dotychczas jedenaście szkół, z początkiem nowego roku akcja będzie kontynuowana w pozostałych placówkach oświatowych na terenie Radomia.

Projekt „Lekcje Ciepła” to inicjatywa ogólnopolska, którą „RADPEC” S.A. podjął wspólnie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie przy wsparciu władz samorządowych. Druga edycja programu, podobnie jak pierwsza, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia.