Tag: odpylanie spalin

Modernizacja ciepłowni – dla zdrowia ludzi i planety

W marcu br. zakończyła się w „RADPEC” S.A. trwająca ponad dwa lata inwestycja, której celem było dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza w Radomiu, a mieszkańcy zyskali gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego.