Tag: lpec

Inteligentny System Ciepłowniczy

Współpraca Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miasta Lublin. Wykorzystają sztuczną inteligencję na potrzeby ogrzewania.

Dopłaty do zmiany sposobu ogrzewania

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. prowadzi Program Bezzwrotnych Dofinansowań skierowany do właścicieli budynków, którzy planują zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania na bardziej efektywne. Dopłaty te są niezależne od pozostałych programów dofinansowań.

Bioteka. Zielona biblioteka w Lublinie

Nie jest to zwyczajna biblioteka, lecz kultowe już miejsce na kulturalnej mapie Lublina. Stworzona z naturalnych materiałów, w duchu zrównoważonego rozwoju, skąpana w morzu roślin, zachęca do lektury i proekologicznych inicjatyw.

LPEC S.A. z nową strategią rozwoju

Przyjęta na koniec 2022 roku nowa „Strategia rozwoju LPEC S.A. na lata 2022–2027” z perspektywą do 2040 roku określa kierunki rozwoju spółki, które są odpowiedzią na wyzwania wynikające z założeń transformacji energetycznej Polski do 2040 roku, polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz bieżącej sytuacji geopolitycznej.

LPEC S.A. wyprodukuje energię ze słońca

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. do końca 2023 roku zamontuje na dachach budynków technicznych panele fotowoltaiczne produkujące prąd na potrzeby spółki. Niewykorzystana energia zostanie odprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 lipca br. z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.

Kolorowy i ekologiczny mural na biurowcu LPEC S.A.

Wysoki na ponad 15 metrów i szeroki na prawie 6 metrów, wesoły oraz ekologiczny. Mural na ścianie budynku LPEC S.A. przy ulicy Puławskiej 28 w Lublinie to obraz ciepła, które łączy, dodaje koloru, spokoju i radości. Do tego oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. podsumowuje 2021 rok

LPEC S.A. w minionym roku zmodernizowało i wybudowało prawie 8 km sieci ciepłowniczych. Ciepło systemowe popłynęło do 46 nowych budynków, a dla 72 wydano dokumenty określające warunki przyłączenia. Poprawiła się efektywność systemu ciepłowniczego, straty ciepła osiągnęły najniższy historycznie poziom. Nakłady inwestycyjne zamknęły się kwotą blisko 31 mln zł.