Budowa Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego, optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej w Lublinie, edukacja studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Lubelskiej oraz rozwój kadr Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to cele porozumienia pomiędzy uczelnią i przedsiębiorstwem, które zostało podpisane 19 kwietnia br. przez rektora Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniewa Patera i prezesa zarządu LPEC S.A. Marka Golucha.

465

km

to długość sieci ciepłowniczych zarządzanych przez LPEC S.A.

– Symbioza uczelni z miastem, jego mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami stanowi dzisiaj jeden z fundamentów rozwoju. W ramach współpracy pomiędzy Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Politechniką Lubelską wspólnie będziemy pracować nad nowoczesnymi i efektywnymi rozwiązaniami w zakresie dostarczania energii cieplnej do naszych domów, instytucji i przedsiębiorstw – stwierdził prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę pomiędzy LPEC S.A. a Politechniką Lubelską w zakresie badań naukowych, innowacji technologicznych, szkoleń, a także wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy kadrą naukową a specjalistami z branży ciepłowniczej. Celem współpracy będzie projektowanie i wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

– Politechnika Lubelska ma infrastrukturę, potencjał oraz kadrę, która oprócz kompetencji dysponuje także pomysłami, które będziemy mogli realizować wraz z LPEC. Z kolei miejska spółka to miejsce, gdzie tego typu rozwiązania trafiają na podatny grunt. Liczę na tę współpracę, która z pewnością będzie wartościowa zarówno dla mieszkańców Lublina i przedsiębiorstwa, jak też dla naszych naukowców oraz studentów – wyraził przekonanie rektor prof. Zbigniew Pater. –  Współpraca z LPEC trwa już 20 lat. To porozumienie umożliwia jednak jej intensyfikację, a uzyskany efekt synergii pozwoli na prowadzenie badań naukowych w jeszcze szerszym zakresie.

Podobnego zdania był prezes zarządu LPEC S.A. Marek Goluch.

– Podpisanie porozumienia jest ważnym krokiem w naszych przygotowaniach do transformacji energetycznej. Wspólna praca badawcza, wypracowane, innowacyjne rozwiązania i wymiana wiedzy będą stanowić solidne fundamenty dla naszej firmy w osiąganiu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska – podkreślił prezes Goluch. – My ze swojej strony zapewnimy uczelni dostęp do nowoczesnej infrastruktury i rzeczywistych pomiarów parametrów energetycznych, co pozwoli na prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

Pierwsze zrealizowane w ramach porozumienia projekty będą dotyczyły budowy Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego (ISC) oraz optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w Lublinie. W ramach ISC partnerzy przeprowadzą badania zwyczajów użytkowników wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, które mają wpływ na zapotrzebowanie całego budynku na ciepło. Ich celem będzie stworzenie modelu regulacji węzłów ciepłowniczych, który zapewni optymalny komfort cieplny w budynku przy minimalnym zużyciu energii pierwotnej. 

Prace badawczo-rozwojowe będą polegały, jak wyjaśniał prorektor prof. Dariusz Czerwiński, kierownik Katedry Informatyki, na wypracowaniu modelu i definicji inteligentnej sieci ciepłowniczej. Do tego zostaną użyte stworzone przez naukowców algorytmy sztucznej inteligencji, które wykorzystają dane z budynków i sieci ciepłowniczej.

Kolejny projekt dotyczył będzie opracowania oprogramowania służącego do monitorowania ubytków wody z sieci ciepłowniczej. Opracowane rozwiązanie pozwoli na precyzyjną i szybką identyfikację miejsc wystąpienia nieszczelności w sieci, wpływając na zmniejszenie strat ciepła, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla.  

– Inteligentne systemy ciepłownicze wykorzystują zaawansowane systemy zarządzania i monitoringu w celu efektywnego dostarczania ciepła do budynków – wyjaśniał prezes Goluch. – Takie systemy integrują cały szereg elementów: począwszy od źródeł ciepła poprzez sieci przesyłowe do węzłów cieplnych w budynkach i końcowych użytkowników, a także narzędzia komunikacyjne i oprogramowanie zarządzające, w celu optymalizacji zarządzania energią cieplną. Dzięki zaawansowanym algorytmom zarządzania i monitoringu, systemy takie potrafią dostosowywać produkcję ciepła do aktualnych potrzeb budynków, unikając marnowania energii. Docelowo w ramach inteligentnego systemu ciepłowniczego możliwa będzie integracja ze źródłami odnawialnej energii, takimi jak energia słoneczna, geotermalna czy biomasa, co pozwali na zrównoważone zarządzanie energią cieplną dla całego miasta. 

Porozumienie między LPEC S.A a Politechniką Lubelską jest ważnym krokiem w kierunku realizacji celów związanych z transformacją energetyczną, w tym redukcją emisji gazów cieplarnianych i przyspieszeniem procesu dekarbonizacji sektora energetycznego.

– Dzięki tej współpracy dajemy sygnał studentom, że w naszym mieście są firmy, które mogą zapewnić im zatrudnienie i rozwój zawodowy. To dla nich szansa na zdobycie nowych doświadczeń i praktycznej wiedzy o najnowszych możliwościach technologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach – stwierdziła dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. Beata Kowalska. I dodała: – To właśnie na potrzeby rynku pracy powstał na wydziale kierunek Energetyka. Liczę, że absolwenci zarówno nowego kierunku Energetyka, jak i Inżynierii Środowiska będą wartościowymi pracownikami dla przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że nasi studenci od wielu lat odbywają staże czy praktyki na terenie LPEC oraz piszą prace dyplomowe przy wsparciu inżynierów z przedsiębiorstwa.