Celem strategicznym LPEC S.A. na najbliższe lata jest rozwój inteligentnego i efektywnego systemu ciepłowniczego zapewniającego możliwie największą dostępność czystego ciepła systemowego mieszkańcom Lublina. Kluczowe projekty inwestycyjne spółki to: budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej, dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE oraz rozwój i rozbudowa lubelskiego systemu ciepłowniczego.

– W kontekście europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, najważniejszym zadaniem dystrybutorów ciepła na najbliższe lata będzie poprawa dostępności do ciepła systemowego oraz zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych. Istotna jest również poprawa efektywności systemów ciepłowniczych oraz projektowanie i budowa inteligentnych sieci, które z jednej strony zapewnią elastyczne regulowanie podaży ciepła, dostarczanego do sieci przez zróżnicowane podmioty, z drugiej strony zagwarantują komfort cieplny odbiorcom przy jak najniższym poziomie zużycia energii – podkreśla Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Lubelski system ciepłowniczy 

Składa się z sieci ciepłowniczej o długości 467 km sieci zarządzanej przez LPEC S.A. oraz dwóch elektrociepłowni: PGE Energia Ciepła S.A. w Lublinie Wrotków i MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o.

LPEC dostarcza ciepło do prawie 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tys. mieszkańców.

Inteligentna sieć ciepłownicza to projekt, którego celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Lublinie. W ramach inwestycji sieć zostanie wyposażona m.in. w dodatkową infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu i ograniczania strat ciepła, optymalizacji jej pracy oraz zintegrowanego zarządzania poszczególnymi elementami na odległość. System będzie również wyposażony w aplikacje wspierające proces decyzyjny.

Plany rozwoju systemu ciepłowniczego LPEC zostały oparte na mapie zapotrzebowania na ciepło systemowe na lata 2022–2027, z perspektywą do 2035 roku. Do najbardziej rozwojowych dzielnic z tego punktu widzenia należą: Śródmieście, Sławin, Za Cukrownią, Felin, Ponikwoda, Kośminek, Bronowice, Czechów, Węglin Południowy. Do końca 2027 roku spółka planuje zwiększyć rynek ciepła systemowego o kolejnych 12 proc.   

Sprostanie wyzwaniom rozwijającego się miasta będzie możliwe m.in. dzięki imponującym projektom inwestycyjnym, których ukończenie jest planowane na rok 2023. Rozbudowa i kompleksowa modernizacja lubelskiego systemu ciepłowniczego objęła dzielnice: Czuby, Konstantynów, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Hajdów-Zadębie, Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście.