Tag: eco kogeneracja

ECO buduje kogenerację w Tarnobrzegu

Źródło kogeneracyjne będzie miało moc elektryczną około 8MWe oraz cieplną na poziomie 7,6MWt. Po uruchomieniu nowej kogeneracji system ciepłowniczy w Tarnobrzegu zyska status systemu efektywnego energetycznie.

Czas inwestycji ECO Jelenia Góra

Prace budowlane i remontowe prowadzone przez ECO poprawiają efektywność dostaw ciepła i wprost przekładają się na ograniczenie kosztów strat na przesyle. Nie do przecenienia jest efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Mniej węgla w produkcji ciepła

Kogeneracja, czyli produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej, to rozwiązanie nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, bo w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza.