ECO Kogeneracja na terenie Elektrociepłowni Miasto kończy budowę GUK I – wysokosprawnej kogeneracji, opartej na czterech silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej 8,0 MW oraz mocy cieplnej 8,1 MW. Praca tego układu w okresie letnim pokryje całkowite potrzeby cieplne miasta Jelenia Góra w zakresie podgrzania wody użytkowej.

Trwają zaawansowane prace związane z budową  kompleksu Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice przy ulicy Dolnośląskiej, w którym z ciepła systemowego o łącznej mocy 3,15 MW będzie korzystać sześć budynków hotelowych, 450 domków rekreacyjnych całorocznych, budynek główny z restauracją oraz baseny. W pierwszym etapie zostanie wykonane przyłącze do węzła o mocy cieplnej 1,4 MW zasilającego około 70 domków oraz budynek główny.  

Kończą się prace związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej trzyfunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 2,83 MW w budynku hali produkcyjno-magazynowej Panattoni przy ulicy Wiejskiej. Trwa cykl inwestycyjny związany z przyłączeniem do sieci osiedli budynków wielorodzinnych przy ulicach: Rataja, Podchorążych, Kilińskiego oraz Wróblewskiego.

Jeszcze w tym roku spółka ECO Jelenia Góra planuje zazielenić ciepło systemowe. Trwają zaawansowane rozmowy z zarządem Uzdrowiska Cieplice oraz Term Cieplickich, których celem jest pozyskanie energii z naturalnych zasobów geotermalnych i zagospodarowanie jej w jeleniogórskim systemie ciepłowniczym.