ECO Kogeneracja z Opola, spółka należąca do Grupy Kapitałowej ECO, podpisała umowę z firmą Bergerat Monnoyeur (dawniej Eneria) na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu. Inwestycja warta niemal 54 mln złotych zostanie sfinansowana ze środków własnych, trwają jednak prace nad pozyskaniem wsparcia finansowego ze źródeł unijnych.

– Źródło kogeneracyjne będzie się składało z czterech jednostek wytwórczych opartych na silnikach gazowych Caterpillar i będzie generowało moc elektryczną około 8MWe oraz cieplną na poziomie 7,6MWt – mówi Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja. – To będzie nasz drugi układ kogeneracyjny w Tarnobrzegu, a budowa ruszy już wkrótce. 

ECO Kogeneracja dla układu kogeneracyjnego w Tarnobrzegu zapewniła już sobie premię kogeneracyjną, wygrywając w czerwcu 2021 roku aukcję na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 MW do 50 MW. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat, od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego.

System ciepłowniczy w Tarnobrzegu w momencie uruchomienia nowej kogeneracji zyska status systemu efektywnego energetycznie. Będzie to trzeci – po Opolu i Jeleniej Górze – system efektywny energetycznie w Grupie Kapitałowej ECO.  

– Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu przy wykorzystaniu paliwa gazowego, a w przyszłości również współspalania zielonego wodoru, osiągniemy efekt redukcji energii pierwotnej w ilości ponad 4,5 tys. ton zaoszczędzonego węgla rocznie. Emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, o ponad 35 tys. ton w skali roku – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – To nasz kolejny krok na drodze do zielonej transformacji. 

Nowy układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej zlokalizowany będzie na terenie części obecnego placu węglowego ciepłowni miejskiej ECO Tarnobrzeg przy ulicy Borów w Tarnobrzegu. Zakończenie prac jest przewidziane na początek 2025 roku.

ECO Kogeneracja eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Opolu i Żaganiu. W budowie są kolejne układy w Żarach i Nowej Soli. Wszystkie dostarczają energię do systemów ciepłowniczych Grupy Kapitałowej ECO.