19 lutego br. została podpisana umowa na budowę w Opolu nowego gazowego układu wysokosprawnej kogeneracji – pomiędzy spółką ECO Kogeneracja i konsorcjum ELEMONT i KWE AB ENERGY Polska. Inwestycja warta ponad 34 mln złotych zostanie dofinansowana w 50 proc. ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryje spółka ECO Kogeneracja. Efekty: mniejsze zużycie węgla o ponad 5,4 tys. ton (w porównaniu z tradycyjnymi węglowymi układami), niższa o prawie 43,2 tys. ton w skali roku emisja dwutlenku węgla (w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej). Moc elektryczna nowego źródła wyniesie 8 MW, a moc cieplna – 7,8 MW.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zauważył, że nowa inwestycja to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i podkreślił, że ECO działania inwestycyjne w zakresie unowocześnień podjęła na tyle wcześnie, że obecne zmiany w prawie nie mają wpływu na jej bieżące funkcjonowanie.

Opolski koncern ciepłowniczy jest pionierem ekologicznych technologii. Pierwszy układ kogeneracyjny stanął w Opolu przy ul. Harcerskiej 15 pod koniec lat 90. XX wieku. W 1999 roku konfigurację opolskiego źródła zasiliła kogeneracyjna turbina gazowa o mocy elektrycznej 7,3 MW i cieplnej 14,2 MW. Gazowe układy kogeneracyjne Grupy ECO pracują również w Malborku, Tarnobrzegu, Kutnie i Oleśnie. W budowie są układy w Jeleniej Górze, Nowej Soli, Żaganiu i Żarach.

Prace nad inwestycją w Opolu zaczną się niebawem, oddanie do użytku układu kogeneracyjnego planowane jest na koniec 2022 roku.