Polacy znają przyczyny zanieczyszczeń powietrza. Pora na działanie!

12-05-2021

Polska jest jednym z europejskich krajów o najgorszej jakości powietrza. Z powodu smogu rocznie umiera prawie 50 tys. osób! Głównym źródłem zanieczyszczeń w sezonie jesienno-zimowym jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z gospodarstw domowych. Wie o tym co drugi Polak.

W marcu 2021 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytało Polaków o smog i jak sobie z nim radzić. Odpowiedzi odzwierciedlają naszą wiedzę, odczucia i uwrażliwienie na kwestię zanieczyszczenia powietrza. 

Niemal połowa ankietowanych (46 proc.) wskazała, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy. Tak najczęściej uważają ludzie z dużych i największych miast. Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo poważnym problemem dla mieszkańców południowej Polski, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce.  

Prawie jedna trzecia badanych (30 proc.) mówi o niewielkim występowaniu smogu, a jedna piąta (21 proc.) w ogóle go nie zauważa. Zazwyczaj są to osoby mieszkające na wsi. Na brak zanieczyszczenia powietrza wskazują mieszkańcy województw w północnej i wschodniej części kraju.

Jak się chronimy przed smogiem

Do najpopularniejszych sposobów należy: zamykanie w domu okien (29 proc.) i niewychodzenie, jeśli to nie jest konieczne, na zewnątrz (15 proc.).

Rośliny antysmogowe

Do ogrodu: *robinia akacjowa, *jesion pensylwański, *grusza pospolita, *brzoza brodawkowata, *jarząb szwedzki, *lipa drobnolistna.
Do domu: *chryzantema wielkokwiatowa, *sansewieria gwinejska, *dracena obrzeżona, *bluszcz pospolity, *figowiec Benjamina, *dracena wonna, *paproć.

Co dziesiąty badany hoduje w domu rośliny o właściwościach przeciwpyłowych, co czternasty ma oczyszczacz powietrza, a co dwudziesty używa maski antysmogowej.

Skąd się bierze smog

Na pytanie „Jak Pan(i) sądzi, jaka jest główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza, smogu w Polsce?” co drugi ankietowany odpowiedział, że spaliny pochodzące z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. 21 proc. na drugim miejscu wymieniło transport drogowy, 17 proc. pytanych jako trzeci wskazało przemysł. 5 proc. uważa, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają elektrownie i elektrociepłownie. Tymczasem ciepło systemowe odgrywa istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i walce z niską emisją

Deklaracje badanych, w których okolicy dominują gospodarstwa korzystające z własnych pieców, kotłów węglowych, dotyczące ich wiedzy na temat używanego przez mieszkańców rodzaju paliwa.
Ogrzewanie domu a smog

Ponad połowa (55 proc.) badanych stwierdza, że w ich okolicy do ogrzewania są wykorzystywane głównie własne piece i kotły węglowe (mniej o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2018 rokiem), jedna piąta (21 proc.) wskazuje na centralne ogrzewanie, a 17 proc. wymienia własne ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne.

Jako paliwo w kotłach najczęściej jest wykorzystywane drewno (73 proc.), o paleniu złej jakości węglem mówi ponad jedna czwarta badanych (28 proc.), a o spalaniu śmieci i odpadów domowych co czwarty ankietowany (25 proc.).

Mniej węgla

W ostatnich trzech latach ubyło kotłów na węgiel (o 10 pp). Mniej osób pali też niskiej jakości węglem i śmieciami.

Jak przeciwdziałać smogowi

Z badania CBOS wynika, że wiemy, co powoduje smog. A czego oczekujemy od rządu i samorządów – jakie działania są lub mogłyby być najbardziej skuteczne, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza?

Za najbardziej przydatne ankietowani uznali dofinansowanie do wymiany starych pieców i termomodernizacji (55 proc.), kolejne wymieniane rozwiązania to m.in. budowa obwodnic miast (37 proc.), promowanie i wsparcie finansowe wykorzystywania OZE (28 proc.) czy ułatwienia i wsparcie finansowe dla podłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej (17 proc.).  Co czwarty badany (24 proc.) wskazywał na konieczność wymiany taboru autobusowego oraz rozwój kolei (24 proc.).

Możesz mieć ciepło przez cały rok

04-05-2021

Kiedy temperatura spadnie na dworze poniżej wyznaczonego poziomu, dzięki urządzeniom zainstalowanym w węzłach cieplnych, automatycznie są uruchamiane dostawy ciepła.

Ciepło systemowe dostarczane przez cały rok to komfort dla mieszkańców i wygoda dla zarządców nieruchomości. O zaletach całorocznej dostawy ciepła mogliśmy się przekonać w wyjątkowo zimny długi majowy weekend.

Czytaj dalej