Rynek

W perspektywie najbliższych lat znacznie zwiększy się produkcja tzw. zielonej energii, czyli najbardziej przyjaznej środowisku. Zapewnią to inwestycje w kolektory słoneczne, magazyny ciepła, rozwój energii z wód geotermalnych, a także uzupełniająco z wiatru i biomasy.

Czego oczekiwać po COP24?

Szczyt klimatyczny zakończony. W trakcie jgo trwania świat obiegła informacja, że mimo wieloletniej walki o redukcję emisji 2018 rok będzie drugim pod rząd, kiedy zanotowany zostanie globalny wzrost CO2.

Kotły gazowe? Tak, byle by bezpiecznie

Ogrzewanie mieszkania gazem jest rozwiązaniem ekologicznym i bardziej wskazanym niż piece węglowe. Ale, instalując kotły gazowe, trzeba pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo… i poszanowanie prawa.

Stop smog, czyli rząd stawia na termomodernizację

Podnoszenie sprawności energetycznej systemów ciepłowniczych – sieci i źródeł wytwarzania – jest jednym z kluczowych obszarów poprawy funkcjonowania polskich miast pod względem wyzwań środowiskowych i rozwoju infrastruktury.

Biznes z odpowiedzialnością w parze

Firmy realizujące dostawy ciepła systemowego mają wpisaną w misję społeczną odpowiedzialność biznesową. Dbają o ekologię i wspierają lokalne inicjatywy społeczne, albo wręcz same je kreują.

Wraca model szkolnictwa zawodowego

Spadające bezrobocie cieszy – to oznaka ożywienia gospodarki i wzrost zapotrzebowania na prawdziwych fachowców, których na rynku brakuje. Powodem jest zapaść szkolnictwa zawodowego. Ale są rzeczywiste oznaki zmiany tego trendu i zwiastuny ponownej reaktywacji techników i zawodówek.

PONE, czyli pomysł na lepsze powietrze

Program Ograniczania Niskiej Emisji, w skrócie PONE, ułatwia samorządom wprowadzanie działań zmniejszających ilość substancji szkodliwych na ich obszarze, a mieszkańcom daje szansę na niższe koszty inwestycji.