Renowacja budynków z gwarancją oszczędności energetycznej

21-02-2022

Do końca marca br. trwa nabór wstępnych wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” w ramach unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Zwiększenie efektywności energetycznej domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej jest jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w naszych miastach. Na zdjęciu: kamienice w centrum Opola

nieefektywnych energetycznie budynków i osiedli ucieka ciepło, przyczyniając się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. By osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do 2050 roku, zmianę musimy zacząć od naszych domów. Komisja Europejska ogłosiła strategię, potwierdzoną w programie „Fit for 55”, której celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków – renowacja budynków jedno- i wielorodzinnych oraz gmachów użyteczności publicznej ma objąć całą Europę.

Unia finansuje renowację

Z ogłoszonego w połowie grudnia 2021 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST), a także spółki prawa handlowego, w których JST mają 100 proc. udziałów/akcji i które zostały powołane do realizacji zadań własnych JST. Przedsięwzięcia będą finansowane ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

– Potrzeby Polski w obszarze inwestycji, które będą służyły modernizacji systemu energetycznego oraz poprawie efektywności energetycznej, są ogromne – podkreślała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Z tego względu istotne jest skuteczne i sprawne wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, który w perspektywie do roku 2030 będzie stanowił jeden z największych instrumentów finansowych.

Celem „Renowacji” jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej siedmiu lokali) oraz budynków użyteczności publicznej – a w efekcie: poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Czyste Powietrze” i Ciepłe Mieszkanie”

Do termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ogrzewania, w tym podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zachęcają rządowe programy – takie jak „Czyste Powietrze” skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych czy zapowiadane od drugiego kwartału br. nowe „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Budżet pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. Wysokość dotacji z NFOŚiGW, uzależniona od realizowanych usprawnień, ma pokryć wkład właściciela budynku. Pozostałą część finansuje partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company, ESCO), z którym właściciel budynku zawiera tzw. umowę EPC – na poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract).

– Skala potrzeb w obszarze efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga, by tradycyjne wsparcie dotacyjne uzupełnić o inne instrumenty finansowe. Służy temu pilotażowy system wsparcia inwestycji w termomodernizację budynków w modelu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) opartych na gwarancji oszczędności energii – tłumaczy prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

ESCO bierze na siebie większość ryzyka finansowego, dostarczając środków poprawy efektywności energetycznej, ale jest również zaangażowany w zarządzanie energią w budynkach, a jego wynagrodzenie zależy od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Na co można dostać dotację

Dofinansowanie w ramach programu „Renowacja” dotyczy prac modernizacyjnych, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej, czyli zużywanej przez budynek dla: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji czy chłodzenia, o minimum 30 proc. względem stanu przed modernizacją. Zapotrzebowanie budynku na energię końcową (EK) ma maksymalnie wynosić 85 kWh/(m kw. rocznie). 

W programie wyróżnione zostały trzy standardy usprawnień: 

  • modernizacja instalacyjna lub prace termomodernizacyjne w minimalnym zakresie,
  • optymalny zakres modernizacji energetycznej – inwestycje obejmujące głównie prace termomodernizacyjne, dzięki którym EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc.,
  • modernizacja energetyczna, po której EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc. 

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać ze wsparcia doradcy energetycznego – w ramach pierwszego naboru będzie to Krajowa Agencja Poszanowanie Energii (KAPE). Pytania dotyczące wsparcia ze strony doradcy należy kierować pod adres mailowy: doradcaepc@kape.gov.pl.

Co to jest efektywność energetyczna budynku

Efektywność (sprawność) energetyczna to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.
Na ostateczną ocenę efektywności energetycznej składa się m.in. ocena izolacyjności cieplnej przegród oraz sprawności zastosowanych w budynku instalacji i urządzeń.

Jaka jest wysokość wsparcia

Wstępne wnioski (fiszki ) w pilotażowym programie priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC” będą przyjmowane do 31 marca 2022 roku, natomiast wnioski o dotacje będzie można złożyć do 28 lutego 2023 roku. Dotacja wynosi od 10 do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (w zależności od przedsięwzięcia). Minimalna wartość projektu to 250 tys. zł.  

Składanie fiszek i wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Pytania na temat programu można kierować do NFOŚIGW: EPC@nfosigw.gov.pl.

Nowe wsparcie dla „Czystego Powietrza”

01-02-2022

Od 25 stycznia 2022 roku już można składać wnioski o dofinansowanie z trzeciej części programu „Czyste Powietrze”. To kolejna odsłona rządowej walki z wszechobecnym w Polsce smogiem.

To kolejna odsłona rządowej walki z wszechobecnym w Polsce smogiem. Ma być łatwiej o dotację, zwiększy się też kwota dofinansowania.

Czytaj dalej