Ciepła woda bez piecyka? Dołącz do programu!

02-08-2021

Zmień sposób pozyskiwania ciepłej wody z dotychczasowego podgrzewania piecykiem gazowym na bezpieczne rozwiązanie z wykorzystaniem ciepła systemowego.

„Ciepła woda bez piecyka” to program, który umożliwia mieszkańcom skorzystanie z jednego źródła ciepła zarówno do ogrzewania mieszkań, jak i podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Program „Ciepła woda bez piecyka” jest skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki są przyłączone do sieci ciepłowniczej, mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, ale ciepłą wodę w kranie mieszkańcy pozyskują, używając np. gazowych podgrzewaczy (popularnych junkersów). 

50

tys.

piecyków gazowych zlikwidowano na terenie Krakowa od początku trwania programu (od 2004 roku).

Inwestycja wiąże się z realizacją węzła ciepłej wody (rozbudowa istniejącego indywidualnego węzła c.o.) i instalacji ciepłej wody w całym budynku, we wszystkich lokalach. Nie ma możliwości podłączenia pojedynczego mieszkania.

Bezpieczeństwo, komfort, oszczędność

Za likwidacją gazowych piecyków przemawia głównie wyeliminowanie zagrożenia wybuchem czy zatrucia tlenkiem węgla. Urządzenia do podgrzewania wody ciepłem systemowym są montowane poza mieszkaniem w pomieszczeniu węzła cieplnego i nie wykorzystują procesu spalania.

Pozyskiwana z sieci ciepła woda użytkowa (c.w.u.) dociera do mieszkania w ustalonej temperaturze, ciepła woda płynie niemal natychmiast po odkręceniu kurka. Nie trzeba czekać aż z instalacji spłynie zimna woda, a podgrzewacz osiągnie parametry, które umożliwią jej podgrzanie.

Ilość pobieranej wody i ilość powstających ścieków zmniejsza się, co w czasach less waste ma znaczenie. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu ciepła systemowego jest emitowane mniej dwutlenku węgla niż przy stosowaniu innych systemów przygotowania ciepłej wody. 

Likwidację piecyków można podliczyć także konkretnymi oszczędnościami w portfelu wynikającymi z braku: kosztów remontów i przeglądów oraz wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją kominów spalinowych.

Ciepła woda bez piecyka to:

  1. woda wodociągowa podgrzewana ciepłem sieciowym produkowanym w elektrociepłowni,
  2. podgrzanie odbywa się w węźle cieplnym, który jest usytuowany najczęściej w piwnicy,
  3. nie jest to ta sama woda, co w kaloryferach, jest bezpieczna i zdatna do picia.
Ile kosztuje likwidacja piecyków i kto za to zapłaci?

Koszt likwidacji piecyka i wykonania instalacji c.w.u. w jednym mieszkaniu wynosi od 2,5 do 3,5 tys. zł. Nie musi go bezpośrednio ponosić lokator, można skorzystać z przeznaczonego na ten cel z funduszu remontowego. 

Spółdzielnie i wspólnoty mogą również starać się o premię termomodernizacyjną.  W miastach, w których działa program ciepłej wody użytkowej, elektrociepłownie często pokrywają część kosztów przedsięwzięcia.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (LPEC) w ramach doposażenia węzłów c.o. w moduły c.w.u. nieodpłatnie wykonuje projekt węzła ciepłej wody, finansuje jego zakupu i bezpłatnie montuje węzeł w miejscu zabudowy. Po stronie odbiorcy pozostaje natomiast wykonanie projektu i instalacji ciepłej wody w budynku. 

Zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie i Skawinie, mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowę instalacji c.w.u. do kwoty 200 tys. zł. na 1 MWt mocy projektowanej instalacji. MPEC Kraków natomiast kupuje i montuje węzeł cieplny (moduł c.w.u.) w pomieszczeniu wymiennikowni. Współorganizatorami programu w Krakowie są: PGE Energia Ciepła oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC), a w Skawinie: MPEC i CEZ Skawina.

Likwidujemy piecyk. To proste

Czas prac w mieszkaniu obejmujących m.in. usunięcie piecyka, montaż wodomierza ciepłej wody szacowany jest na kilka godzin, zazwyczaj mniej niż pięć.

Pożegnanie z piecykiem w pięciu krokach

  1. Likwidacja piecyka gazowego – 30 minut
  2. Likwidacja przewodów gazowych i przebicie się do przewodów kominowych – 30 minut
  3. Wprowadzenie instalacji przez przewody kominowe – 30 minut
  4. Montaż wodomierza oraz przewodu odcinającego – 30 minut
  5. Montaż szafki i prace wykończeniowe – 90 minut

Ciepła woda już bez piecyka. Wymiana instalacji trwała około czterech godzin.

To ostatni etap instalacji, ciepła woda w mieszkaniu jest wyłączana na krótko. Prace u jednego lokatora zazwyczaj nie wpływają na dostawy ciepłej wody w innych mieszkaniach.

Instalacja c.w.u. składa się z dwóch izolowanych przewodów rurowych. Jeden z nich służy do przesyłu wody ogrzanej w węźle cieplnym do mieszkań, drugi – do cyrkulacji, która ma zapewnić odpowiednią temperaturę wody od razu po odkręceniu kranu. Przewody te, w zależność od lokalizacji punktów poboru wody w mieszkaniach, biegną albo w niewykorzystywanych po likwidacji piecyków kanałach spalinowych, albo znajdują się na klatkach schodowych. 

Zadowolony jak Polak bez piecyka

Z badania satysfakcji klientów, którzy zastąpili piecyki instalacją centralnej ciepłej wody, przeprowadzonego przez TNS Polska, 97 proc. mieszkańców poleca ciepłą wodę bez piecyka. Pozytywnie oceniają: właściwą i stałą temperaturę wody; możliwość szybkiego dostarczania dużej ilości ciepłej wody; czas oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kurka; poczucie bezpieczeństwa użytkownika; koszt pozyskania ciepłej wody; pewność dostaw, niezawodność funkcjonowania systemu oraz komfort i wygodę użytkowania.

Elektromobilność? To się opłaca!

27-07-2021

Największe dotychczas badanie sektora elektromobilności w Polsce zainicjowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wspólnie z miastem Łódź. Co wynika z projektu badawczego „ELAB”?

Całkowity koszt posiadania samochodów elektrycznych i spalinowych może się wyrównać jeszcze przed upływem roku od rozpoczęcia eksploatacji. Taki jest najważniejszy wniosek z przeprowadzonego w Łodzi projektu badawczego „ELAB – Miasto Czystego Transportu”.

Czytaj dalej