Ciepło z rekompensatą

06-09-2022

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła określa maksymalne ceny ciepła systemowego oraz wysokość dodatków dla ogrzewających domy drewnem, pelletem, LPG czy olejem opałowym.

Program „Ciepło z rekompensatą” obejmuje wszystkich użytkowników ciepła i ciepłej wody. Będzie obowiązywał od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku

Dodatek węglowy uchwalony w sierpniu br. przewidywał dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania węgla. Nowa ustawa ma objąć wszystkich użytkowników ciepła i ciepłej wody, także odbiorców ciepła systemowego, o co zabiegała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.   

– Wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie, którym obejmujemy wszystkich użytkowników ciepła i ciepłej wody, w tym 6,5 mln gospodarstw domowych, których mogłyby dotknąć podwyżki – wyjaśniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. I dodała: – URE będzie blokował podwyżki na poziomie cen z marca tego roku z uwzględnieniem wzrostu cen surowca w 60 proc., co przełoży się maksymalnie na 40-procentowe podwyżki na poziomie odbiorcy.

Dla odbiorców ciepła systemowego

Producenci ciepła dostaną rekompensaty do średnich cen wytwarzania ciepła, jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw. Te rekompensaty mają ograniczyć wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Jak zakłada ustawa, gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej za ciepło i podgrzanie wody zapłacą maksymalnie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Regulacja ma ograniczyć wzrost rachunków za ciepło o około 1012 zł, gdy źródłem ciepła jest węgiel, i o około 3900 zł, gdy źródłem ciepła jest gaz ziemny (prognoza dla czteroosobowej rodziny w 70-metrowym mieszkaniu w skali roku). Odbiorcy otrzymają rachunek już z rekompensatą.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych

Ogrzewającym domy gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym zostanie wypłacony jednorazowy dodatek. Jego wysokość zależy od typu głównego źródła ciepła. I tak, wyniesie on 3000 zł, gdy źródłem jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 2000 zł dla kotła olejowego; 1000 zł – w przypadku kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowy na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym; 500 zł dla kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG. Przypominamy, że wysokość dodatku węglowego wynosi 3000 zł.

Warunek wypłaty pieniędzy: zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek składa się we właściwej dla zamieszkania gminie. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni. Z 30 do 60 dni natomiast wydłużono czas na wypłatę dodatku węglowego.

Dla podmiotów wrażliwych

Instytucje użyteczności publicznej – tzw. podmioty wrażliwe, czyli szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, w sumie 23 tys. budynków – które nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej, dostaną finansowe wsparcie na wybrane źródło ciepła. Będzie ono przysługiwało tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Wysokość dodatku to 40 proc. wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło.

Kiedy program zacznie działać

Przepisy weszły w życie 20 września. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. System rekompensat będzie obowiązywał od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Boom na pompy ciepła

01-09-2022

Pompy ciepła stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej stają się jednym z najbardziej popularnych urządzeń grzewczych.

W 2020 roku pomp ciepła sprzedano 40 tys., w zeszłym roku 79 tys., w tym zaś roku sprzedaż osiągnie co najmniej 180 tys. Czy to rozwiązanie tylko dla indywidualnych odbiorców, czy także dla ciepłownictwa systemowego?

Czytaj dalej